Nagroda dla filmu ŚDS z Hrubieszowa! Jest szansa na emisję w TVP Lublin

Kolejny sukces domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie w jubileuszowym roku 15-to lecia działalności. Ich film zdobył I nagrodę i jest szansa na emisję w TVP Lublin.

Reklamy

W 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs filmowy w ramach zadania publicznego pod hasłem „POMOST”, który ma charakter kampanii promującej dobre praktyki, modele i wzory funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym oraz w instytucjach, które oferują im wsparcie.

Działania przewidziane w zadaniu – konkursie filmowym – służą pełniejszej integracji oraz przeciwdziałają dyskryminacji tej grupy osób niepełnosprawnych.

Organizator konkursu na terenie woj. lubelskiego, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” mieszczące się przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie w 29 października 2013 r. zorganizowało spotkanie finałowe uczestników konkursu połączone z wręczeniem nagród.

I Nagrodę i 3.000 zł zdobył Środowiskowy Dom Samopomocy z Hrubieszowa za 9 minutowy film dokumentalny pod tytułem „Nieproszony gość”(depresja).

Scenariusz filmu opracowali uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych korzystający z usług ś.d.s., główne role pełnią wyłącznie domownicy ośrodka wsparcia.

Komisja konkursowa podkreśliła wysokie wartości edukacyjne i techniczne.

Filmem zainteresowała się TVP – Lublin i z relacji Pani Anny Dąbrowskiej, dziennikarki prowadzącej program „Zdarzenia” wynika, że jest szansa na emisję w TVP Lublin.

Wspólnota domowników i personelu Ś.D.S. traktuje to wydarzenie jako szlachetne dobro, ukazujące pozytywne efekty działalności terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, konkretny przykład w jaki sposób można konsekwentnie i skutecznie radzić sobie z chorobą psychiczną, pokazać drogę do jak najlepszego funkcjonowania w środowisku mimo choroby.

Wysokie wyróżnienie wśród 52 ŚDS-ów na terenie woj. lubelskiego to także niecodzienny udział niepełnosprawnych w promocji miasta Hrubieszowa.