Nagroda dla hrubieszowskiej Jedynki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, uczestniczącą w ogólnopolskim projekcie „Myślę Pozytywnie”, została nagrodzona w konkursie na plan „Szkolnego Klubu Liderów Myślenia Pozytywnego”.

Reklamy

 

Nagrodzony projekt – plan pracy Klubu pt. „Łącznicy działalności – strażnicy pozytywności”, zakłada aktywizowanie społeczności szkolnej do wdrażania profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poprzez powołanie grupy liderów (po jednym uczniu z każdej klasy IV – VIII), mającej za zadanie pomoc w koordynowaniu realizacji przez poszczególne klasy comiesięcznych zadań, przygotowanych przez organizatorów ogólnopolskiego programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” i projektu „Myślę  Pozytywnie”.

Liderzy klasowi będą mieli za zadanie informować swoje klasy o zaplanowanych działaniach projektowych, koordynować wykonanie zadań, ale także czuwać nad atmosferą w klasie i organizować działania pomocowe, np. opiekę mediatorów rówieśniczych. W ramach planu pracy „Szkolnego Klubu Liderów Myślenia Pozytywnego” ma powstać strefa relaksu dla uczniów.

Nagrodą w konkursie są atrakcyjne pomoce, dostosowane do pomysłów zgłoszonych w ramach realizacji planu pracy „Szkolnego Klubu Liderów Myślenia Pozytywnego”, które niebawem zostaną przesłane szkole przez organizatora.

Projekt „Myślę Pozytywnie”, w którym od kilku lat uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,  współfinansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020, w SP nr 1 w Hrubieszowie, w ramach zadania na wrzesień zorganizowano zajęcia wychowawcze wraz z badaniem ankietowym dotyczącym planów na nowy rok szkolny oraz obaw z nim związanych, w ramach zadania na październik, zorganizowano spotkanie z wolontariuszami organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży, zaś w ramach zadania na listopad odbyły się zajęcia w klasach, według scenariuszy „A kiedy będę starszy…”, prowadzone przez wychowawców. Zadanie na grudzień polegało na opracowaniu planu „Szkolnego Klubu Liderów Myślenia Pozytywnego”.

Autorem nagrodzonej pracy jest p. Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, koordynator „Szkoły Myślenia Pozytywnego”.

 

info i fot. SP nr 1

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Nagroda w ogólnopolskim konkursie dla uczniów hrubieszowskiej Jedynki

WIADOMOŚCI – Szkolny Dzień Profilaktyki w Jedynce

WIADOMOŚCI – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w Jedynce