Nagroda Miasta Hrubieszowa dla ks. Stanisława Chomicza

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W Dniu Niepodległości 11 XI 2009 r., podczas Mszy Św. w. Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Hrubieszowie została wręczona Nagroda Miasta Hrubieszowa – Statuetka Króla Władysława Jagiełły księdzu Stanisławowi Chomiczowi, który swoją determinacją i zaangażowaniem przyczynił się do odzyskania budynku kościoła garnizonowego w Hrubieszowie.

***

W latach pięćdziesiątych XX wieku zaprzestano odprawiania mszy w kościele garnizonowym i budynki kościelne zaczęły służyć wojsku jako magazyny, wówczas ks. Stanisław Chomicz uzyskał od proboszcza ks. Franciszka Osucha pozwolenie na rozpoczęcie starań o odzyskanie tychże budynków.

Ks. St. Chomicz wielokrotnie w tej sprawie jeździł do decydentów z Warszawy, pisał listy do najwyższych władz: I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR – Edwarda Gierka, do Prezesa Rady Ministrów – Piotra Jaroszewicza, do Ministra Obrony Narodowej – gen. Wojciecha Jaruzelskiego (który znał kościół ponieważ w latach czterdziestych stacjonował w hrubieszowskiej Jednostce), do Dziekana Generalnego Wojska Polskiego – płk Julina Humeńskiego, do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań – Aleksandra Skarżyńskiego.

Po jedenastu latach usilnych starań, dzięki również zaangażowaniu wielu mieszkańców Hrubieszowa oraz pomocy wybitnych przyjaciół m.in. prof. Wiktora Zina udało się ks. Chomiczowi odzyskać już w tym okresie ruiny kościoła garnizonowego. Po otrzymaniu korzystnej decyzji ks. Stanisław Chomicz przystąpił do ogrodzenia wydzielonego z terenu koszar placu kościelnego oraz odbudowy budynku kościoła garnizonowego.

Dzięki swojej pasji i pomocy wielu życzliwych ludzi oraz sprzymierzeńców wśród kierownictwa różnych instytucji czy władz miasta, remont kościoła udało się wykonać w ciągu 10 miesięcy.

W ciągu prawie pięćdziesięciu lat kapłaństwa, którego rocznica przypada w przyszłym roku, ksiądz Chomicz wiele lat spędził w Hrubieszowie. Od 1.09 1966 r. do 1980 r. był wikarym w hrubieszowskiej parafii. Natomiast w latach 1980 – 1982 był rektorem kościoła pogarnizonowego, a w latach 1982 – 1983 proboszczem nowo utworzonej parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Nagroda Miasta Hrubieszowa została wręczona przez Burmistrza Miasta p. Zbigniewa Doleckiego w asyście przewodniczącej RM p. Grażyny Temporowicz, przewodniczącego Kapituły p. Jerzego Krzyżewskiego, ks. Prałata Kazimierza Gawlika, ks. Prałata Tadeusza Pajurka, pozostałych księży oraz licznie biorących udział we Mszy św. wiernych z okazji odzyskania Niepodległości przez nasz kraj – Polskę i jest aktem wdzięczności Miasta Hrubieszowa dla zasług Księdza Stanisława Chomicza.

***

Dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta – Statuetki Króla Władysława Jagiełły:

I. Zespoły, instytucje, stowarzyszenia itp.

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
3. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

II. Osoby indywidualne:

1. Jerzy Buzek – premier, patron 600 – lecia Hrubieszowa
2. bp Jan Śrutwa – działacz wszechstronny
3. bp Sławoj Głódź – działacz wszechstronny
4. ks. pr. Andrzej Puzon – działacz wszechstronny
5. ks. pr. Kazimierz Gawlik – działacz wszechstronny
6. prof. Andrzej Kokowski – dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, archeolog w ziemi hrubieszowskiej
7. prof. Wiktor Zin – minister, architekt, artysta, „Piórkiem i węglem”, pisarz
8. Stanisława Burda – poetka, nauczycielka, działacz kultury
9. Jerzy Krzyżewski – działacz kultury, regionalista, przew. TRH
10. Alfred Przybysz – działacz kultury, artysta rysunku i grafiki
11. Marek Ambroży Kitliński – animator, praktyk i propagator kultury fizycznej oraz sportu
12. Grażyna Temporowicz – choreograf, twórca, założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
13. Leszek Opała – założyciel, aranżer i kierownik zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici”
14. Roman Gumiela – założyciel i prezes Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie
15. Rafał Fedaczyński – olimpijczyk, czołowy zawodnik Świata, Europy i Polski w chodzie sportowym
16. doc. dr Jan Gurba – kierownik Katedry Archeologii UMCS w Lublinie związany z ziemią hrubieszowską
17. ks. Stanisław Chomicz – m.in. przyczynił się do odzyskania budynku kościoła garnizonowego w Hrubieszowie

***

Kapituła, przyznająca Nagrodę, zgodnie z regulaminem składa się z osób mieszkających w Hrubieszowie, które otrzymały w/w Nagrodę. W zebraniu uczestniczył również kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie p. Szymon Patkowski oraz protokolantka.

Na podstawie wniosku złożonego do Kapituły przez obecnego Burmistrza Miasta Hrubieszowa p. Zbigniewa Doleckiego

***

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

_________________________________________________

Na zdjęciu – Moment wręczania Nagrody ks. Stanisławowi Chomiczowi (w środku) – zdjęcie wykonała p. Izabela Zin (Urząd Miasta).
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009