Nagrodzeni nauczyciele

W tomaszowskim Starostwie – z rąk wojewody Genowefy Tokarskiej, wicekuratora oświaty w Lublinie Anny Dudek – Janiszewskiej i Jana Lelonka – kierownika zamojskiej delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty, pedagodzy z naszego regionu odebrali odznaczenia i nagrody, w tym z Hrubieszowa oraz powiatu.

Reklamy

„Srebrny Medal za Długoletnią Służbę”

Bogusława Hrycaj SP nr 2 w Hrubieszowie
Joanna Maria Kasprzak SP nr 2 w Hrubieszowie
Magdalena Płonkowska SP nr 3 w Hrubieszowie
Jadwiga Zofia Stępka SP nr 2 w Hrubieszowie
Ewa Katarzyna Sitnik – Pogwizd SP nr 3 w Hrubieszowie

„Brązowe Medal za Długoletnią Służbę”

Agnieszka Małgorzata Handziuk SP nr 3 w Hrubieszowie
Iwona Rubacha SP nr 3 w Hrubieszowie

„Medal Komisji Edukacji Narodowej”

Jadwiga Jolanta Hukowska SP nr 3 w Hrubieszowie

Natomiast Starosta Powiatu Józef Kuropatwa przydzielił nagrody dla 16. nauczycieli, które zostały w3ręczone w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie:

– ZS nr 1 w Hrubieszowie:
Urszula Wyszyńska,
Ewa Szeweńko,
Iwona Korońska,
Czesław Mazek,
Krzysztof Lachowski,
Zbigniew Petruczynik.

– ZS nr 2 w Hrubieszowie:
Janina Mirska,
Agnieszka Jamroż.

– ZS nr 3 w Hrubieszowie:
Mariusz Malon,
Jan Pawłowski.

– ZS nr 4 w Hrubieszowie:
Tomasz Łuszczyński.

– ZS w Dołhobyczowie:
Lech Jurczuk.

– Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie:
Agata Malon,
Grażyna Gumiela,
Ewa Otręba.

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie:
Anna Francuz

***

Opracował – mak