Najbliższe imprezy HDK

W piątek 30 maja 2008 o godz. 19:00 Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na kolejny program Teatru Piosenki MŁYN pt. „WIANAMI”.

Reklamy

u>30 maja 2008 godz. 11:00

„TANECZNE RYTMY” III Powiatowe Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych – Jest to popularyzacja zespołowych farm tanecznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich walorów artystycznych. Popularyzacja tańca, jako formy artystycznego wypoczynku.

***

30 maja 2008 godz. 19:00

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza na kolejny program Teatru Piosenki „MLYN”.
Tym razem będzie to recital piosenek Macieja Łyko pt. „WIANAMI”.
Wśród wykonawców usłyszymy: Adama Szabata, Andrzeja Pakułę, Tomasza Brudnowskiego, Małgorzatę Bielecką, Katarzynę Sowierszenko oraz Artura Mirockiego, Marcina Mroza i Kamila Kulczyńskiego.
Sala widowiskowa. Wstęp wolny.

***

1 czerwca 2008 godz. 15:00

Zapraszamy dzieci i opiekunów na plac przed Domem Kultury na Festyn Miejski z Okazji Dnia Dziecka „My dzieci Europy”. W programie koncert piosenki i tańca, aukcja prac plastycznych dzieci, młodzieży i plastyków amatorów działających w kołach plastycznych Hrubieszowskiego Domu Kultury, zabawy ruchowe i plastyczne z niespodziankami (między innymi znakowanie rowerów). Po zabawie zapraszamy dzieci na bajkę „Franklin i skarb jeziora”.