Najpiękniejszy zabytek archeologiczno – historyczny Ziemi Hrubieszowskiej. Zapraszamy do udziału w konkursie

Powiatowy Zespół Placówek – Szkolno – Wychowawczych zaprasza do udziału w I edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Najpiękniejszy zabytek archeologiczno – historyczny Ziemi Hrubieszowskiej”.

Reklamy

 

I edycja konkursu plastycznego dla dzieci imłodzieży „Najpiękniejszy zabytek archeologiczno – historyczny Ziemi Hrubieszowskiej”.

 

I. Organizator konkursu:

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie

 

II. Jednostki współpracujące:

1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

2. Lubelska Grupa Poszukiwaczy

 

III. Patronat Honorowy:

1. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

2. Lubelska Grupa Poszukiwaczy,

 

IV. Cele i zadania konkursu:

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie historii i zabytków Ziemi Hrubieszowskiej wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem jest ukazanie pracy Archeologów i Lubelskiej Grupy Poszukiwawczej w szerokim spektrum działań badawczych oraz:

– Zapoznanie z historią Ziemi Hrubieszowskiej od pradziejów po czasy współczesne (Muzeum im ks. Stanisława Staszica),

– Pogłębienie wiedzy uczniów uzdolnionych plastycznie,

– Pogłębienie wiedzy uczniów z pasją archeologiczno – zabytkową,

– Przedstawienie formacji Archeologów i Lubelskiej Grupy Poszukiwaczy,

– Kształtowanie postawy patriotycznej i przynależności do swojej „Małej Ojczyzny”,

– Zapoznanie młodzieży  z zabytkami archeologicznymi i historią Powiatu Hrubieszowskiego,

– Pobudzenie  wiedzy na temat śladów życia człowieka,

– Pobudzenie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem  do wejścia w świat archeologii.

Konkurs ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne wydarzenia historyczno – archeologiczne i przedstawienie historii Powiatu Hrubieszowskiego, a odbiorców i twórców na prawidłowe wzorce z pracy Archeologów i Poszukiwaczy. Zadaniem konkursu jest też promowanie wiedzy o szeroko rozumianym spektrum historyczno – archeologicznym oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom zabytków historycznych.

 

V. Technika i format prac:

Technika wykonania prac: grafika, malarstwo, kolaż, rysunek, techniki mieszane.

Format prac konkursowych – dowolny.

Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez organizatorów.                                                 

 

VI. Kryteria wyboru prac:

1. Zgodność z tematem,

2. Poziom artystyczny,

3. Jakość i staranność wykonania.

 

VII. Terminy.

1. Termin złożenia prac plastycznych – do 15.05.2019 r. w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A.

2. Posiedzenie komisji konkursowej 22.05.2019 r., godz. 11.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie  

3. Oficjalne zakończenie konkursu -„Najpiękniejszy zabytek archeologiczno – historyczny Ziemi Hrubieszowskiej” z rozstrzygnięciem na Stadionie Miejskim na terenie Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Hrubieszowie w dniu 22.05.2019 r.

 

VIII. Kategorie:

I – Szkoła Podstawowa – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie

II – Szkoła Podstawowa klasy 1-3

III – Szkoła Podstawowa klasy 4-8

 

IX. Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu.

2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca.

3. Organizator zastrzega sobie dowolność w przyznawaniu wyróżnień.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

5. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

6. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom  konkursu odbędzie się na Stadionie Miejskim na terenie Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Hrubieszowie w dniu 22.05.2019 r.

 

PZPSW