Naprawdę „Dobry Wybór”

HrubieszówDystrykt Qarabagh – Afganistan

Reklamy

W dniach 6 – 10 sierpnia 2009 r. Polskie Siły Zadaniowe przeprowadziły operację pod kryptonimem „Good Choice” („Dobry Wybór”). Działania prowadzono w dystrykcie Qarabagh, samym sercu prowincji Ghazni.

Położony na zachód od miasta Ghazni dystrykt Qarabagh to najbardziej zaludniony region prowincji. Różne źródła podają liczby od 110 – 200 tysięcy mieszkańców – w połowie Pasztunów, w połowie Hazarów. Na jego terenie znajduje się największa ilość punktów wyborczych – 64. Tutaj położony jest także polski posterunek o tej samej co dystrykt nazwie.

Nie tylko ze względu na uwarunkowania demograficzne była to operacja trudna. Po raz pierwszy w działaniach wykorzystano żołnierzy z obu Zgrupowań Bojowych, które prowadziły działania z różnych kierunków co wymagało bardzo dobrej koordynacji. Część elementów ugrupowania było przerzucana na pozycje blokujące drogą powietrzną przy pomocy śmigłowców Mi – 17. Do osłony operacji z powietrza użyto śmigłowców Mi – 24.

W czasie operacji przeszukano kilkanaście wiosek w dystrykcie i sprawdzono lokalizacje znajdujących się tam punktów wyborczych. W czasie przeszukań znaleziono talibską skrytkę, w której odkryto ponad 200 kg materiałów wybuchowych przygotowanych do użycia przy konstruowaniu improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Kilka takich groźnych nie tylko dla żołnierzy, ale przede wszystkim dla okolicznych mieszkańców urządzeń usunął z dróg dystryktu amerykański Zespół Oczyszczania Dróg (RCP). W czasie trwania operacji zatrzymano także pięć osób podejrzanych o bezpośrednie zaangażowanie w działalność terrorystyczną.

Także i tym razem bardzo aktywne były elementy niekinetyczne Polskich Sił Zadaniowych. Żołnierze Grupy CIMIC wsparli najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu rozdając tonę żywności, koce i ubrania. Nie zapomniano także o najmłodszych, których obdarowano zestawami szkolnymi pochodzącymi ze zbiórek, jakie w ubiegłym roku przeprowadziły dzieci w małopolskich szkołach.

Na koniec operacji zorganizowano shurę ze starszyzną wiosek. Ze strony Sił Koalicji udział w niej wzięli dowodzący całą operacją Dowódca Polskich Sił Zadaniowych płk Rajmund Andrzejczak, a także dowódcy polskiej i amerykańskiej części Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy (PRT) i Zespołu Rozwoju Rolnictwa (ADT). Władze samorządowe reprezentował Gubernator prowincji Usman Usmani, obecni byli też Dowódca odpowiedzialnej za prowincję 3 Brygady ANA i szef policji prowincji Ghazni. W czasie spotkania poruszano tematy związane z bezpieczeństwem i rozwojem regionu.

Przez pięć dni żołnierze polscy, afgańscy i amerykańscy prowadzili działania kinetyczne i niekinetyczne w jednym z najważniejszych rejonów prowincji Ghazni – dystrykcie Quarabagh. Działania te były kluczowe dla kształtowania sytuacji bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności wojsk polskich w Afganistanie szczególnie w świetle zbliżających się wyborów. Zlikwidowano grupę odpowiedzialną za podkładanie IED w tym regionie i zniszczono dużą ilość materiałów wybuchowych. Jednak kluczowym wydarzeniem był fakt potwierdzenia przez obie strony – siły koalicyjne i miejscowa starszyznę – że wysiłki na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju Qarabaghu będą kontynuowane.
To był naprawdę „Dobry Wybór”…

***

Głównym komponentem bojowym Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie są pododdziały sformowane na bazie jednostek 6 Brygady Desantowo – Szturmowej z Krakowa.
Zespół bojowy „A” został zorganizowany na bazie 16 batalionu powietrznodesantowego z Krakowa, a Zespół Bojowy „B” na bazie 18 batalionu desantowo – szturmowego z Bielska – Białej. W działaniach w dystrykcie Qarabagh zadania bojowe wykonywali także doradcy bojowi z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego (OMLT) i żołnierze 2 pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa. Główny ciężar działań niekinetycznych spoczywał na barkach żołnierzy z Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno – Wojskowej z Kielc oraz Centralnej Grupy Działań Psychologicznego z Bydgoszczy.

Tekst: mjr Marcin Gil
Zdjęcia: st. chor. Robert Suchy

Dystrykt Qarabagh.

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009