Narada służbowa w KP PSP

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyła się narada służbowa podsumowująca realizację zadań z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu hrubieszowskiego w roku 2008 oraz przedstawione zostały cele i kierunki działania na 2009 rok.

Spotkaniu temu towarzyszyło też przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie.

W uroczystości wzięli udział: bryg. Tadeusz Dołgań – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Jerzy Korba – Naczelnik wydziału Kadr KW PSP, Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski, przedstawiciele służb mundurowych, burmistrz oraz wójtowie z terenu powiatu hrubieszowskiego, pracownicy Komendy.

Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. mgr inż. Marek Kołodziej w formie prezentacji multimedialnej przedstawił swoją działalność w 2008 r. oraz stan ochrony p – poż. na terenie powiatu. Szeroko omówione zostały zmiany dokonane w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie, tj. wymiana masztu antenowego, wymiana dachów na budynkach komendy, wymiana części okien, zakup samochodów i sprzętu.

Komendant omówił też planowane przedsięwzięcia na 2009 r.

Program spotkania zawierał też przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie. Mł. bryg. Marek Kołodziej z dniem 20.02.2009 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne w związku z tym Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego st. kpt. Piotrowi Kierepce.

tekst i foto
asp. Piotr Sendecki

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009