Następna książka o LO „Staszic”

Z okazji 90 – lecia LO im. St. Staszica ukazała się następna książka poświęcona tej ważnej w dziejach Hrubieszowa szkole. Jej treść jest oparta na pracy magisterskiej śp. nauczycielki tej placówki p. Jadwigi Misztal, wydanej nakładem jej synów.

Reklamy

Pełny tytuł brzmi „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. ST. Staszica w Hrubieszowie w latach 1918 – 1944”. Składa się ze wstępu napisanego przez autorkę, z trzech rozdziałów zawierających podrozdziały, zakończenia, aneksu zawierającego sylwetki absolwentów z lat 1921 – 1939 i bibliografii.

Pierwszy rozdział składa się z 6 podrozdziałów i dotyczy okresu z lat 1918 – 1932, ale dowiemy się też o stanie oświaty przed zakończeniem I wojny światowej w Hrubieszowie, powstaniu i pierwszych latach działalności Gimnazjum, o uczniach, dyrekcji, kadrze pedagogicznej, nauczaniu, wychowywaniu i działalności kulturalnej.

Drugi rozdział zawiera 5 podrozdziałów i obejmuje lata 1932 – 1939. Podrozdziały zawierają wiadomości na temat reformy ogólnokrajowej, jaka weszła do szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w 1932 roku i co z tego wynikło w opisywanej szkole.

Trzeci rozdział to nauczanie w tym budynku w czasie II wojny światowej oraz dotyczy tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej.

W aneksie są zawarte nazwiska absolwentów Gimnazjum z poszczególnych lat okresu międzywojennego.

Książka składa się z 88 stron, wewnątrz zawiera mnóstwo zdjęć z omawianego okresu dziejów szkoły np. budynku szkolnego (nie tylko głównego), placu szkolno – sportowego, wielu klas, dyplomów, świadectw, grona pedagogicznego, księdza Melchiora Juścińskiego założyciela gimnazjum, drużyny harcerskiej, tableau prof. L. Świdzińskiego i absolwentów, koła literackiego, pisma „Pąkowie” i „Przedwiośnia”, tarczy szkolnej, wycieczek, pochodów i koncertów szkolnych.

Redaktorem książki jest Stanisław Jadczak, opracował graficznie Maciej Staszak, wydana nakładem Ignacego Misztala i Stanisława Misztala.

***

Jadwiga Misztal

Urodziła się w Hrubieszowie w 1925 r., jej rodzice to Edward i Stanisława Tochmańscy. W 1949 r. wyszła za mąż za Tadeusza Misztala – lekarza weterynarii, pochodzącego z Zadębiec k. Trzeszczan. W 1953 r. urodziła syna Stanisława (obecnie lekarz medycyny – okulista), a w 1955 r. Ignacego (obecnie profesor Uniwersytetu Georgia w USA), obaj absolwenci „Staszica” w Hrubieszowie. Profesor Jadwiga Misztal w „Staszicu” uczyła zajęć praktyczno – technicznych w latach 1962 – 1989. Zmarła w 1989 r. w wieku 64 lat, została pochowana na cmentarzu w Hrubieszowie.

***

Uwaga !

Książkę można kupić w muzeum i księgarni w Hrubieszowie, cena 17 zł. Jednocześnie przypominam, że w sekretariacie szkoły – jubilatki można zakupić obszerną książkę zawierającą pełne 90 lat.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Okładka omawianej książki p. J. Misztal.