29 września 2023

Nasz stypedysta!

Miło nam poinformować, że uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Kamil Drączkowski został stypendystą Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Kamil jest uczniem II klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Reklamy

To osoba wyróżniająca się kulturą osobistą oraz motywacją do nauki i aktywnością pozalekcyjną.

Kamil brał udział w wielu konkursach przedmiotowych m.in.: z fizyki, religii oraz języka polskiego (m.in.: wykonał projekt okładki kalendarza europejskiego, napisał utwór haiku, eseje).

Reklamy

Uczeń angażuje się również w działania wychowawcze szkoły, uczestniczy w pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Redaguje artykuły, które publikowane są w lokalnych mediach i szkolnej stronie internetowej.

Reklamy

Nasz stypendysta należy także do szkolnego radia, przygotowuje i współprowadzi audycje.

Zaangażowany jest też w pracę Zespołu ds. Promocji Szkoły. Omawia prezentację naszej placówki, przedstawianą w okolicznych gimnazjach. Reprezentuje też szkołę w poczcie sztandarowym.

To uczeń, który jak sam stwierdza – chciałby mieć dobre relacje ze wszystkimi, zarówno nauczycielami, jak i uczniami.

Kamil Drączkowski jest również lektorem w kościele. Ksiądz Waldemar Szczepaniuk – opiekun grupy lektorów uważa Kamila za osobę dobrze wychowaną i aktywną społecznie.

Cieszymy się, że wysiłek i postawa Kamila zostały docenione.

To komunikat dla uczniów, że czynione dobro i właściwe zachowanie oraz wysokie wyniki w nauce są należycie nagradzane.

Koordynacją i pomocą w skompletowaniu odpowiednich dokumentów zajęła się p. Zofia Szwiec – nauczyciel religii. Potrzebna była również opinia wychowawcy, której część Państwo poznali.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzi program stypendialny od 11 lat. Wyrównuje on szanse edukacyjne młodzieży, która musi spełniać określone kryteria, m.in.: pochodzić z małych miejscowości i uzyskiwać bardzo wysokie wyniki w nauce.

Gratulujemy Kamilowi!

 

Daniel Buchowiecki