Nauka i technologia

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 – chłopcy z klas Ita (technik mechanik) i Ite (technik pojazdów samochodowych) odwiedzili zmodernizowaną Hutę Stalowa Wola.

Reklamy

Młodzież miała możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w nowoczesnych halach produkcyjnych. Chłopcy ze szczególnym zainteresowaniem podpatrywali  pracę w zakładzie zespołów napędowych oraz montaż maszyn budowlanych.

W ramach nauki zawodu młodzież mogła nabyć wiedzę z zakresu technologii  i konstrukcji maszyn. Poznała też  organizację nadzoru procesów produkcji.  Uczniowie obserwowali pracę kuźni matrycowej, ciągarnię, stalownię oraz walcownię. Możliwość zapoznania się z nowoczesną produkcją Huty Stali Jakościowej pozwoliła uczestnikom wycieczki dostrzec praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii. 

Produkcja Huty Stalowa Wola wzbudziła zainteresowanie nie tylko przyszłych techników, ale również ich opiekunów: p. Joanny Smerdel, p. Lucjana Fabrowskiego, p. Józefa Dyńca, p. Ludwika Oleszczuka oraz p. Andrzeja Zańki.

Wycieczka odbyła się 19 października 2012 roku.

Zorganizowanie interesujących zajęć dydaktycznych poza szkołą umożliwiło zaangażowanie i wsparcie ATI ZKM Forging i Liw Gong Machinery.

 

Joanna Smerdel / ZS nr 1 w Hrubieszowie

FotoŁ ZS nr 1 w Hrubieszowie