Nauka się opłaca

Uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Daniel Kociach (klasa IIIT4a) znalazł się wśród stypendystów, którzy 16 listopada 2011 roku odebrali w Zamościu wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce.

Reklamy

W uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej brali udział: p. Henryka Strojnowska – Wojewoda Lubelski, p. Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Zamość – p. Marcin Zamoyski, Wiceburmistrz Krasnobrodu – p. Stanisław Jędrusina oraz dyrektorzy wydziałów edukacji i spraw społecznych w starostwach, rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

***

Stypendia

***

zs1hrubieszow.pl