Nie umiera Ten, kto trwa w pamięci żywych

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego nieocenionego mistrza i nauczyciela
Ś.P. mgr Włodzimierza Szadowskiego
wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Nr 3.

Reklamy

Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Wdzięczni Wychowankowie, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rada Rodziców

KSIĘGA KONDOLENCYJNA >>