Niepełnosprawni posadzą las

W okresie od 18 kwietnia do 31 lipca 2016 roku Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie będzie realizowało program edukacyjno – sportowo – rekreacyjny na rzecz niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie i zaprzyjaźnionych ośrodków.

Reklamy


W tym czasie niepełnosprawni posadzą las, wezmą udział w konkursach propagujących aktywność, spotkają się ze sportowcami, wybiorą się rowerami na wycieczki po przepięknej ziemi hrubieszowskiej, odwiedzą Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu i przygotują plakat, wiersz i piosenkę promującą aktywność.

Środki na zadanie zostały pozyskane z ROPS w Lublinie w ramach prowadzenia działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2012-2016) – „Lepiej sprawni niepełnosprawni”.

Reklamy