Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie od 01 września 2011 roku uruchamia Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz autyzmem.

Reklamy

Przedszkole będzie zapewniać bezpłatną opiekę i wychowanie przedszkolne dla dzieci od 3 roku życia, a w uzasadnionych przypadkach nawet jeśli ukończyło 2,5 roku.

Reklamy

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, na wniosek rodziców, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach przedszkola zapewniamy:

– prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczycieli SOSW)

– udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych,

– terapię EEG Biofeedback,

– terapię A.Tomatisa,

– terapię logopedyczną,

– zajęcia z alternatywnych metod komunikacji,

– zajęcia polisensoryczne w sali doświadczenia świata,

– pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

– dowóz dziecka do przedszkola.

Ponadto dzieci będą mogły korzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hrubieszowie na podstawie opinii o potrzebie takich zajęć wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym przewidziane są grupy od 6 do 10 osób, natomiast dla dzieci autystycznych grupy od 2 do 4 osób.

Zapisy do przedszkola już trwają.

Dodatkowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia czyli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wchodzącym w strukturę Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie ul. Zamojska 16a lub pod numerem telefonu 507544788.

Serdecznie zapraszamy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA »

***

Stowarzyszenie „Mamy Siebie”