Nowa hala sportowa w Hrubieszowie

Już niedługo znikną problemy z organizacją zajęć sportowych w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. Uczniowie Gimnazjum i Liceum im ks. St. Staszica w przyszłym roku powinni mieć do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Inwestycja rozpocznie się już we wrześniu bieżącego roku i potrwa do końca listopada 2013 r.

Reklamy

Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przygraniczne Centrum Kulturalno – Sportowe przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie – etap I hala sportowa” Zarząd Powiatu w Hrubieszowie zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę GRAND Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy  Andrzej Grygiel, Jasienna 200, 33-322 Korzenna. Cena ofertowa brutto wybranej oferty to 4 141 195,00 zł.

W piątek 17 sierpnia 2012 r. Przedstawiciele Powiatu Hrubieszowskiego w osobach Starosty – Józefa Kuropatwy, Wicestarosty – Leszka Czerwonki oraz Skarbnika Powiatu – Doroty Guziny w obecności Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie Alicji Borkowskiej podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych. Już w czwartek 23 sierpnia 2012 r. planowane jest protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy.

Nowa hala sportowa o wymiarach 19,40 na 32,10 m i 8,3 m wysokości, będzie usytuowana pomiędzy terenem Zespołu Szkół nr 2, a kanałem Ulga. Ze względu na występowanie na terenie projektowanego budynku gruntów nasypowych o dużej miąższości (niestabilna skarpa przy kanale) oraz na konieczność dostosowania wysokości budynku do skali historycznej zabudowy (budynek nie może przesłaniać obiektów zabytkowych), posadzkę hali sportowej zaprojektowano około 3,5 m poniżej istniejącego poziomu terenu. Hala sportowa pomyślana została jako jednokondygnacyjny budynek z antresolą (balkon wewnętrzny) mieszczącą trybunę stałą na poziomie parteru. Pod trybuną znajdować się będą pomieszczenia sanitarne i przebieralnie dla osób ćwiczących, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój trenera. Hala sportowa będzie przystosowana do rozgrywania meczy w piłkę siatkową, ręczną, nożną oraz koszykówki, a także rozgrywek w unihokeja i tenisa ziemnego. W razie potrzeby może być dzielona kotarą. Oprócz trybuny głównej będą też rozkładane trybuny przenośne. W ramach inwestycji zasilająca szkołę kotłownia węglowa zastąpiona zostanie kotłownią gazowo-olejową. Budynek będzie połączony z istniejącymi budynkami szkolnymi w poziomie parteru (budynek A) oraz piętra (budynek B) poprzez przeszklone przewiązki.

Inwestycja jest pierwszym etapem w budowie Przygranicznego Centrum Kulturalno – Sportowego w Hrubieszowie. Z uwagi na wysoki koszt całego zamierzenia Zarząd Powiatu podjął decyzję o podziale przedsięwzięcia na dwa etapy. W pierwszym etapie wybudowana zostanie część sportowa (projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). W drugim – część dydaktyczna budynku – zaprojektowana jako dwukondygnacyjna z pełnym podpiwniczeniem. W części nadziemnej będzie sześć sal dydaktycznych na dwóch poziomach wraz z towarzyszącą komunikacją i sanitariatami. W piwnicy zaprojektowano magazyny na sprzęt oraz pomoce audiowizualne.

 

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie