9 grudnia 2023

Nowa książka Jana Kalisza

Po obszernych i ciekawych opracowaniach o harcerstwie, nauczycielach i Janie Szlonzaku, pan Jan Kalisz, nasz pisarz – dokumentalista, napisał i wydał kolejną książkę. Tym razem o nieszablonowym człowieku, jakim był Pan Wincenty Piątak.

Reklamy

Tą drogą autor chce oddać MU cześć, ku potomności.

Reklamy

Okazja wydania książki była nie byle jaka, bo 15 rocznica śmierci tego nauczyciela, wychowawcy, wybitnego regionalisty, założyciela, działacza, prezesa TRH i PTTK, redaktora Biuletynu TRH, założyciela Muzeum w Hrubieszowie i Biblioteki TRH, animatora filatelistyki i organizator wystaw z tej branży w Hrubieszowie, wydawcy kwartalnika Państwowego Domu Harcerza w Hrubieszowie „Nasz Dom”. W 1965 r. wydał książkę „Ziemia Hrubieszowska” i mnóstwo innych opracowań. Był inicjatorem powstania pomników pamięci narodowej: w Uchańce, Małkowie, Mołożowie i Hrubieszowie. Przez redaktorów prasy regionalnej był zwany „Hrubieszowskim Długoszem”.

Książka została wydana w ramach Biblioteki Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego jako tom 43. Zrealizowano ją przy pomocy środków Urzędu Miasta Hrubieszów. W książce, autor oprócz prywatnych zbiorów wykorzystał materiały ze zbiorów pani Ireny Sułkowskiej, p. Stanisława Jurczuka, pracy magisterskiej p. Irminy Spisackiej, zbiorów archiwalnych TRH i HDK. Okładkę zaprojektował sam autor.

W książce oprócz wstępu jest siedem rozdziałów, a na końcu kronika życia W. Piątaka w datach, liczy 142 strony. Wstęp napisał prof. Jan Gurba. W rozdziałach przeczytamy o dzieciństwie, młodości i rodzinie bohatera książki, jego pracy w Gdańsku, Turkowicach i Hrubieszowie, czym się interesował, wspomnienia przyjaciół.

W książce jest mnóstwo unikatowych zdjęć związanych z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi p. Piątaka oraz Hrubieszowem. Są rękopisy, jego świetne rysunki – m. in. hrubieszowskich pisanek, postacie, karty tytułowych pisemek, biuletynów, opracowań, kasowniki i stemple okolicznościowe o tematyce hrubieszowskiej, zaproszenia oraz odznaki PTTK. Jest przedstawiona bibliografia prac o tematyce regionalnej i filatelistycznej W. Piątaka oraz jego odznaczenia i medale.

Po śmierci tego działacza, hrubieszowska poetka Kazimiera Wiśniewska napisała wiersz, który jest w książce umieszczony przed wstępem.

Panu Piątakowi w podzięce

Trudno uwierzyć, że już odszedłeś
W dal z której się nie powraca,
Ale została po Tobie pamięć
I ofiarna społeczna praca.
(…)

Jednym słowem warto mieć tę książkę, a można ją kupić na „rogu kozackim” w sklepie „Trafika” lub kontaktując się z autorem.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Okładka wydanej książki Jana Kalisza o Wincentym Piątaku.