Nowa pracownia komputerowa w hrubieszowskiej Jedynce

27 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów Projektu Obywatelskiego.

Reklamy

 

Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które ma przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców gminy ze społeczeństwem informacyjnym a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności z dostępem do komputera i Internetu.

Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej nastąpiło w Dniu Otwartym Szkoły. Uczestniczyli w nim kandydaci do grupy zerowej i do klasy pierwszej wraz z rodzicami, którzy licznie przybyli poznać swoja nową szkołę.

Pomysłodawcy projektu: pan Tomasz Magdziak i pan Andrzej Podlewski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Leszek Kryszczuk przecięli wstęgę, tym samym oficjalnie pracownia zaprasza wszystkich beneficjentów projektu.

Podczas uroczystości otwarcia pracowni komputerowej pani dyrektor wyraziła wielką radość z faktu, że dzięki wsparciu finansowemu z Projektu Obywatelskiego udało się doposażyć szkołę w nowe komputery.

Nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy wyników na egzaminach zewnętrznych, a także zwiększy kompetencje informatyczne przyszłych absolwentów szkoły oraz okolicznych mieszkańców.

 

info i fot.: SP nr 1