Nowe drogi i parkingi

Trwa budowa dróg gminnych na Osiedlu Basaja oraz budowa parkingów w pasie drogowym ul. Polnej i Mickiewicza. Zadanie realizowane jest w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”

Reklamy

Obejmuje budowę dróg gminnych na Osiedlu Basaja: ulicy Różanej, Konwaliowej, Makowej, Fiołkowej, ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego przedłużenie ul. Pobereżańskiej, poszerzenie jezdni ul. Polnej i Basaja w miejscach włączenia ul. Różanej do tych dróg, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz wszystkich elementów pasa drogowego takich jak chodniki, zjazdy, chodniki, pasy zieleni, oznakowanie pionowe i poziome w/w ulic.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego wybudowanych zostanie 78 miejsc parkingowych i postojowych w pasach drogowych ul. Polnej i Mickiewicza.

Generalnym wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. 22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18b, Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego podpisana została z PRDM dnia 24.05.2011r.

Koszt inwestycji wg umowy z Wykonawcą robót wyniesie 4.897.888,47 zł brutto.

Finansowe wsparcie zadania inwestycyjnego uzyskane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” wyniesie 2.485.000 zł.

Termin zakończenia robót do 31.10.2011r.

***

Źródło:
UM w Hrubieszowie