6 grudnia 2023

Nowe hrubieszowskie ulice: Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa

Zakończyły się prace przy budowie nowych, hrubieszowskich ulic: Storczykowej, Konwaliowej i Tulipanowej.

Reklamy

Prace obejmowały:

– budowę trzech ulic: Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej;

Reklamy

– przebudowę 2 skrzyżowań – drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Basaja „Rysia” i budowę 2 skrzyżowań między ulicą Storczykową i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową;

– budowę chodników i zjazdów do posesji,

– zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych;

– budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Wartość prac to 5 891 000 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiło 60% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie.


fot. lubiehrubie.pl

Zobacz też:

Hrubieszów: Nowe ulice na ukończeniu