Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie otrzymała nowy zestaw narzędzi hydraulicznych do ratowania uczestników wypadków o wartości ponad 46 tys. zł.

Reklamy

W dniu 7 października 2020 r. Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała zestaw narzędzi hydraulicznych marki Lukas z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Sprzęt odebrali druhowie OSP Hrubieszów. Narzędzia zostały zakupione przez Stowarzyszanie Samorządów Euroregionu Bug w związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Wartość przekazanego sprzętu to ponad 46 tys. zł.

Reklamy

To kolejna transza sprzętu, przeznaczonego dla OSP Hrubieszów. W czerwcu ubiegłego roku druhowie zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy oraz otrzymali zestaw medyczny z torbą PSP R1 i kamizelkami taktycznymi.

Łączna wartość projektu przypadająca na Gminę Miejską Hrubieszów opiewa na kwotę ponad 12 tys. euro w czym wkład własny miasta to 10% powyższej kwoty.


info i fot. UM Hrubieszów