Nowe uprawnienia mandatowe funkcjonariuszy SG

Z dniem 16 listopada 2011r. wchodzi w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 21 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2011r.nr 236, poz. 1405).

Reklamy

Zgodnie z rozporządzeniem funkcjonariusze Straży Granicznej, zostali uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego m.in. kierowcom którzy.:

– przekroczyli prędkość,

– nie zatrzymali samochodu do kontroli,

– nie zastosowali się do znaku lub sygnału drogowego,

– nie wykonali polecenia osoby kierującej ruchem,

– prowadzili auto nie mając do tego uprawnień,

– prowadzili pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów.

Dodatkowo zgodnie z nowym rozporządzeniem, funkcjonariusze SG zostali uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego m.in.: za wprowadzenie w błąd funkcjonariusza który legitymuje daną osobę, zanieczyszczanie lasu i wód gruntowych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz za nieobyczajne zachowanie.

Wykroczenia te są często ujawniane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach pełnionej służby. W takich przypadkach Straż Graniczna zmuszona była do wzywania Policji, w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego, co powodowało dodatkowe koszty związane z dojazdem funkcjonariuszy Policji lub też kierowania do sądu wniosku o ukaranie.

***

Źródło: NOSG