Nowi Amerykanie już w Ghazni

10 stycznia w polskiej bazie w Ghazni odbyła się uroczystość przyjęcia w podporządkowanie żołnierzy amerykańskich z batalionowego Zgrupowania Bojowego Creek. Ich przyjazd to część planowego działania, uzgodnionego w ramach sił ISAF (International Security Assistance Force).

Reklamy

Nowoprzybyłych żołnierzy witał dowódca Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) gen. bryg. Piotr Błazeusz. Jak powiedział, cieszy się, że wspólnie będziemy mogli kontynuować naszą misję. Wręczył też amerykańskim żołnierzom plakietki X Zmiany PSZ. Dowódca Zgrupowania Bojowego (ZB) Creek ppłk Chuck Booze stwierdził, iż „dla niego i jego żołnierzy służba pod dowództwem generała Błazeusza jest zaszczytem”. Podziękował również Polakom za pomoc w dyslokacji amerykańskich żołnierzy. Równie miłe słowa przekazał pełnomocnik dowódcy ZB ds. podoficerów. Jak powiedział „sposób w jaki on i żołnierze ZB Creek zostali przyjęci przekłada się bardzo pozytywnie na ich morale”.

Zgodnie z ustaleniami listopadowego szczytu NATO w Lizbonie zmniejszać się będzie udział sił koalicyjnych w operacji afgańskiej. Według planu przyjętego w Lizbonie od ubiegłego roku do 2014 roku odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju powoli będą przejmować sami Afgańczycy. Dla lepszej koordynacji stopniowego przekazywania zobowiązań afgańskiemu wojsku i policji w ramach wspólnego, koalicyjnego systemu dowodzenia i kierowania nastąpi zmiana dyslokacji wojsk Sojuszu m.in.: w prowincji Wardak, Logar, Ghazni, Zabul.

Reklamy

Amerykanie, którzy właśnie przybywają do prowincji Ghazni podlegać będą dowódcy Polskich Sił Zadaniowych gen. bryg. Piotrowi Błazeuszowi. Jego zastępca ds. koalicyjnych płk Thomas Purple podkreśla, że „po raz pierwszy w Afganistanie tak wielu Amerykanów, dwa batalionowe Zgrupowania Bojowe, znajdzie się pod polskim dowództwem. Nie zmienią się zasady dowodzenia. Wszyscy dowódcy podlegają wspólnemu natowskiemu dowództwu operacji”.

Planowane działania wpisują się w narodową strategię zakładającą obecność polskich żołnierzy w Afganistanie i uwzględniającą stopniowe zmniejszanie stanów osobowych Polskiego Kontyngentu Wojskowego do 2014 roku.

***

Tekst: kpt. Dariusz Guzenda – Sekcja Informacyjno-Prasowa X Zmiany PKW Afganistan
Foto: Katarzyna Maćkowska – Sekcja Informacyjno-Prasowa X Zmiany PKW Afganistan