Nowi funkcjonariusze w szeregach NOSG [ZDJĘCIA]

W piątek, w komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyły się uroczystości, podczas których miało miejsce ślubowanie 50 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG. Zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej NOSG.

Reklamy

Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili: kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk oraz dziekan prawosławny SG ks. ppłk SG Adam Weremijewicz.

Pięćdziesięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy SG, najbliższy czas spędzi w ośrodku szkoleniowym, by po ukończonym kursie powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

Reklamy

­

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

– o nieposzlakowanej opinii,

– która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystająca w pełni z praw publicznych,

– posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

– gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

– która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

­

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie prowadzi w dalszym ciągu nabór kandydatów do służby przygotowawczej na 2023 rok. Jeszcze w tym roku planuje się przyjąć do służby co najmniej 100 funkcjonariuszy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się w znajdują się na stronie internetowej NOSG: https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/praca/funkcjonariusze/17203,Trwa-rekrutacja-do-sluzby-w-Nadbuzanskim-Oddziale-Strazy-Granicznej.htmlinfo i fot. NOSG


Zobacz też:

365 dni wsparcia Ukrainy [ZDJĘCIA]

365 dni wsparcia Ukrainy [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →