Nowy dyrektor HOSiR

Informacja Burmistrza Miasta o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.

Reklamy

b>Protokół z wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie

W dniu 21 lutego 2008 roku Komisja w składzie:
1. Marek Watras
2. Alfred Przybysz
3. Marta Mazek
powołana Zarządzeniem Nr 191/2008 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 21 lutego 2008 roku sprawdziła dokumenty kandydatów pod względem formalno-prawnym.

W wymaganym terminie ofertę złożyły 4 osoby:
1. Tomasz Wojciech Antoniuk
2. Krzysztof Kuropatwa
3. Sławomir Lis
4. Stanisław Łuczkiewicz

Wśród 4 złożonych ofert wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniają
3 oferty:
1. Tomasz Wojciech Antoniuk
2. Sławomir Lis
3. Stanisław Łuczkiewicz

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje kandydatów komisja w głosowaniu jawnym wybrała ofertę Pana Stanisława Łuczkiewicza.

Oferta spełnia wymagania formalne, dodatkowo Pan S. Łuczkiewicz posiada prawie pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.