2 grudnia 2023

Nowy numer „Jedności”

Ukazał się pierwszy numer w 2008 r. czasopisma bezpłatnego Samorządu Gminy Hrubieszów „Jedność” z siedzibą w GOK w Wołajowicach. Wewnątrz numeru jak zwykle wiele informacji bieżących z życia hrubieszowskiej gminy i szkół za okresu styczeń – marzec 2008 roku.

Reklamy

Jeżeli jest to ten okres to wiadomo, że odbywały się Jasełka, zabawy choinkowe, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadzia, Dzień Seniora itp. Z tej okazji były występy artystyczne i teatralne. W okresie ferii odbywały się zimowiska. Jubileusz 40 – lecia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich z Husynnego, było uroczyście i z nagrodami. Niektóre szkoły np. w Kułakowicach III w trakcie ferii zimowych zostały wyremontowane.

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie remontu z wyposażeniem GOK w Wołajowicach. Jest przedstawiona historia Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie i są zaprezentowane obecne kierunki kształcenia. Szkoła ta działa od 1961 r. i początkowo nosiła nazwę Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

Reklamy

Są jak zwykle strony „Żaczka” redagowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mienianach. Tutaj m.in. poczytamy o wizycie redaktorów tej gazetki w Tygodniku Zamojskim, jubileuszu 50 – lecia Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie, życiorys Mikołaja Kopernika, humory szkolne.

Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Jerzy Fedorczuk i Wójt Gminy Jan Mołodecki złożyli w sposób wierszowany czytelnikom „Jedności” i mieszkańcom Gminy życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Okładki są kolorowe z kolorowymi zdjęciami, wewnątrz też jest sporo zdjęć ale czarno – białych. Wszystkich stron z okładkami jest 24.

W każdym razie gazeta cieszy się ogromną poczytnością, ponieważ 1350 egzemplarzy rozeszło się błyskawicznie i aby coś o niej napisać, musiałem ją wypożyczyć.

Opracował – mak