Nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego

Rada Powiatu przyjęła nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, który porządkuje jego strukturę organizacyjną, dostosowuje zakres działania komórek organizacyjnych Starostwa do aktualnych zadań powiatu oraz daje możliwości lepszej obsługi mieszkańców powiatu w zakresie usług publicznych.

Reklamy

W celu usprawnienia obsługi interesantów Starostwa, umożliwienia im bezpośredniego dostępu do obowiązujących procedur przy załatwianiu konkretnych spraw oraz zmotywowania pracowników Starostwa do bezwzględnego stosowania się do nich i systematycznego korygowania w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa, a poprzez to aktualizowania i doskonalenia swojej wiedzy, zdecydowaliśmy się na umieszczenie opisów poszczególnych procedur spraw załatwianych przez Starostwo na stronie internetowej Starostwa www.starostwohrubieszow.pl. Tym celom ma służyć również uruchomiony w Starostwie z dniem 8 października br., Punkt Informacyjny dla interesantów.

Zarówno ze strony internetowej, jak i w punkcie informacyjnym możecie Państwo pobrać większość druków niezbędnych do załatwienia Waszych spraw (za wyjątkiem przypadków kiedy wymagane są oryginały druków, np. Wytwórni Papierów Wartościowych), dowiedzieć się jakie wymagane są załączniki i opłaty oraz kto daną sprawę załatwia, w jakim terminie powinna być załatwiona, jaki i czy przysługuje tryb odwoławczy od decyzji wydanej na przez Starostę lub osobę przez Starostę upoważnioną.

więcej >>