Nowy rok, nowi uczniowie, nowe Zespoły Szkół Miejskich…

Dzisiaj rozpoczęli naukę w nowym roku szkolnym uczniowie ze wszystkich szkół powiatu hrubieszowskiego. W hrubieszowskich podstawówkach łącznie w klasach pierwszych rozpoczęło naukę 182 uczniów.

Reklamy

Jednynka otworzyła trzy oddziały pierwszaków, w których uczyć się będzie 84 uczniów. W Dwójce i Trójce powstały po dwa oddziały z identyczną liczbę 49 uczniów.

Niestety z roku na rok ubywa uczniów nie tylko w hrubieszowskich podstawówkach – taka sama sytuacji panuje w całym kraju. Z malejącą liczbą uczniów łaczy się również pogłębianie deficytu wydatków na edukację. Maleją subwencje ministerialne, skutkiem czego wydatki samorządów na nauczanie ciągle rosną.

Pierwszy dzień roku szkolnego był również pierwszym dniem oficjalnego istnienia dwóch nowych miejskich zespołów szkół. Decyzją Rady Miasta z wiosny tego roku w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 1 weszły Szkoła Podstawowa nr 1 i Gminazjum nr 1, a w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3.

 

Na zdjęciu: Rozpoczęcie roku szkolnego w Trójce

Foto: Maria