Nowy z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie p.o. nadkom. Bartosz Magryta, przedstawił kierownictwu oraz zgromadzonym policjantom i pracownikom cywilnym, nowego zastępcę podinsp. Mirosława Kiecaka, który do tej pory piastował funkcję Zastępcy Komendanta KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Reklamy

25 lutego bieżącego roku Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk wprowadził na stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie nadkom. Bartosza Magrytę.

Dzisiaj w świetlicy Komendy Powiatowej Policji przy udziale kierownictwa jednostki, a także innych policjantów i pracowników cywilnych Komendant Powiatowy przedstawił nowego zastępcę podinsp. Mirosława Kiecaka. Nowy komendant do tej pory pełnił funkcję Zastępcy Komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. 

Źródło i fot: KWP (EK)