Nowy Zarząd MKS Unia Hrubieszów

We wtorek 8 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów. Prezesem zarządu został wybrany Zdzisław Kosakowski.

Reklamy

Głównymi tematami obrad były: zmiana statutu MKS „Unia”, które umozliwiły by stowarzyszeniu ubieganie się o status organizacji użytku publicznego oraz wybory władz: zarządu i komisji rewizyjnej.

 

Nowy zarząd Miejskiego Klubu Sportowego UNIA Hrubieszów:

Prezes Zarządu – Zdzisław Kosakowski

Zarząd: Dariusz Mękal, Ryszard Zasadziński, Leszek Tarnawski, Tomasz Pańko, Artur Kern, Kazimierz Małyska

Komisja rewizyjna:
Andrzej Greszeta, Wojciech Lecko, Robert Łukasiewicz