Nowy Zarząd UNII

Wczoraj (20 kwietnia) w kawiarnii HDK odbyło się walne sprawozdawczo – wyborcze zebranie członków Miejskiego Klubu Sportowego UNIA Hrubieszów.

Reklamy

W czasie obrad, dotychczasowy prezes Zbigniew Dloecki przedstawił sprawozdanie Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów z okres kadencji tj. 2004 i 2005 r.

Wręczono również odznaki resortowe. Uchwałą Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 04. 04. 2006 Srebrne Odznaki Honorowe LZPN otrzymali:

Kazimierz Małyska
Franciszek Suchecki
Leszek Kulczyński

Nie obyło się bez burzliwej dyskusji, która dotyczyła spraw związanych z konfliktami w sekcji LA oraz permanentnego braku opieki lekarskiej nad zawodnikami Unii.

Głównym punktem obrad były jednak wybory nowego Zarządu.

W jego skład weszli:

1.Pan Wołowski Andrzej – Prezes Zarządu.
2.Pan Romaszko Tadeusz – V-ce Prezes.
3.Pan Małyska Kazimierz – V-ce Prezes.
4.Pan Lachowicz Bogusław – Sekretarz.
5.Pan Kata Marek – Skarbnik.
6.Pan Dolecki Zbigniew – Członek.
7.Pan Szulakiewicz Jan – Członek.
8.Pan Pańko Tomasz – Członek.
9.Pan Pastuszek Jan – Członek.
10.Pan Łukasiewicz Robert – Członek.
11.Pan Marczak Ryszard – Członek.

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU KLUBU MKS „UNIA” Z DZIAŁALNOŚCI
W OKRESIE OD 23.04.2004 DO 19.04.2006r.

23.04.2004r.Walne Zebranie Klubu dokonało wyboru nowego 11 osobowego Zarządu na czele którego stanął Zbigniew Dolecki jako Przewodniczący. Henryk Lebiedowicz i Kazimierz Małyska jako V-ce Przewodniczący: Agata Krzaczek jako Skarbnik i Bogusław Lachowicz jako Sekretarz oraz Małgorzata Muzyczuk; Jan Pastuszek; Andrzej Kiryczuk; Tadeusz Romaszko; Leszek Tamawski i Tomasz Pańko jako członkowie. Już na swoim pierwszym posiedzeniu NOWY ZARZĄD podzielił kompetencje i obowiązki poszczególnym Członkom Zarządu. Wypracował priorytety działań na czas kadencji. Głównymi celami były:
1. Poprawa warunków do podnoszenia poziomu sportowego zawodników klubu.
2. Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację zadań statutowych.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych związanych z jubileuszem 60 lecia klubu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu odbył łącznie 36 posiedzeń przy średniej frekwencji 70 – 75%.

W początkowym okresie funkcjonowania Zarządu Klubu z pracy w nim zrezygnował przedstawiciel Burmistrza Miasta p. Andrzej Kiryczuk. Ten wakat został uzupełniony dopiero w m-cu czerwcu 2005r. Osobą p. Dariusza Gałeckiego. W roku 2005r z funkcji V-ce Prezesa i Członka Zarządu dwukrotnie rezygnował Pan Kazimierz Małyska, a w m-cu październiku 2005r Pani Agata Krzaczek. Pomimo zmniejszenia składu osobowego Zarząd klubu funkcjonował dalej i realizował swoje cele statutowe.

FINANSE KLUBU

W roku 2004 z budżetu MKS na działalność statutową klubu poniesiono koszty w wysokości 67.609 zł a w roku 2005 już 99.492 zł. Łącznie w tym okresie wydatkowano środki w wysokości 167.101 zł. W porównaniu do poprzedniej kadencji, gdzie poniesiono koszty w wysokości 108.126 zł jest to wzrost aż o 54 %. Również na działalność sportową klubu były wydatkowane środki HOSiR. Min. na wynagrodzenia trenerów, koszty przejazdów zawodników, opłaty sędziowskie itp. W latach 2004 i 2005 wyniosły one 225.889 zł, natomiast w poprzedniej kadencji zamknęły się kwotą 229.482 zł.

Przedstawiając te dwa źródła finansowania naszego klubu można zauważyć, że w latach 2004/2005 na cele sportowe klub wydał 392.990 zł, natomiast w kadencji poprzedniej kwotę 337.609 zł. Wzrost poniesionych kosztów jest dość znaczny i wynosi 16,4%.

Na poszczególne sekcje sportowe w latach 2004 i 2005 wydatkowano środki:
– piłka nożna 243.777 zł tj. 62 % wszystkich wydatków,
– lekka atletyka 57.636 zł tj. 14,7 % wszystkich wydatków,
– podnoszenie ciężarów 68.131 zł tj. 17,3 % wszystkich wydatków,
– piłka ręczna 23.447 zł tj. 6 % wszystkich wydatków.

Najlepsi sportowcy MKS „Unia” w 2004r. korzystali również ze stypendium sportowego finansowanego bezpośrednio z budżetu powiatu. Wypłacono kwotę 37.700 zł. Również w roku 2005 wypłacono stypendia w wysokości 29.400 zł.

Przedstawiając powyższy stan finansowy klubu warto zauważyć i podkreślić, że od 2004r. a więc w okresie kadencji tego Zarządu, wyraźnie poprawiły się przychody klubu i w konsekwencji więcej mogliśmy wydatkować środków na cele statutowe. Oczywiste jest, że jeszcze ten poziom finansowy nie jest optymalny i należy w dalszym ciągu czynić starania w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

W okresie sprawozdawczym w 4-ech sekcjach sportowych szkolonych było łącznie 270 i 195 zawodników, którymi zajmowało się 14 trenerów i instruktorów.

l. Sekcja piłki nożnej – przygotowanie do rozgrywek sezonu 2004/2005 piłkarze rozpoczęli na własnych obiektach. Trener I zespołu seniorów Dariusz Herbin określił plan działania
w walce o IV ligę. I temu celowi podporządkowano siły i środki. Na 30 rozegranych spotkań mistrzowskich klasy okręgowej seniorzy odnieśli 22 zwycięstwa, 3 remisy, notując przy tym 5 porażek, co w przeliczeniu na punkty daje ich 69 i stosunek bramkowy 94-27. Awans do IV ligi wywalczyli:
Robert Suchodolski; Mariusz Flisiak; Artur Hałucha; Marcin Szwiec; Mariusz Bednarz; Jarosław Sala; Konrad Kalaciński; Marcin Lebiedowicz; Łukasz Kamiński; Jacek Błaszczyński; Piotr Fulara;
Rafał Oleszczuk; Marcin Porowczuk; Daniel Maciejewski; Paweł Wesołek; Łukasz Czaprak; Wojciech Janeczko; Jarosław Gargol; Sebastian Bodys; Adam Onkiewicz. Po rundzie jesiennej sezonu 2005/2006 I zespół seniorów zajął 12 miejsce z 18-toma zdobytymi punktami (5 zwycięstw; 3 remisy; 7 porażek) przy czym należy pamiętać o tym, że l mecz z Chełmianką został rozegrany na początku rundy wiosennej. Najlepszym strzelcem zespołu został Rafał Oleszczuk zdobywca 6 bramek; Podsumowując działalność I zespołu należy stwierdzić, że Łukasz Kamiński wiosną 2005r grał w Motorze Lublin; Dawid Borys (reprezentant kraju) przeszedł do SMS Łódź a Piotrem Fularą interesują się I ligowe kluby.

Drużyna juniorów w sezonie 2004/2005 na 30 rozegranych meczy odniosła 26 zwycięstw i zanotowała tylko 4 porażki. Drużynę te prowadzili: Mirosław Szuper, którego na wiosnę zastąpił Mirosław Nowak. Wygrywając klasę okręgową juniorzy awansowali do Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych. Obecnie opiekunem tej grupy jest Robert Pokrywka. Celem jest utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. Zupełnie inna sytuacja była z drużyną prowadzoną przez Andrzeja Jaworskiego tj. klasą B seniorów. Grupa ta składała się z uczniów ZS Nr l, w większości juniorzy zakończyła rozgrywki 2004/2005 na 10 miejscu i później została wycofana z rozgrywek. Drużyna trampkarzy młodszych prowadzona przez Mariusz Bednarza w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Trampkarzy Młodszych na koniec sezonu 2004/2005 uplasowała się na 11 miejscu. Obecnie prowadzi tę grupę Andrzej Kawulka i występuje w rozgrywkach trampkarzy starszych. Natomiast poprzednio trampkarze starsi obecnie juniorzy młodsi prowadzeni przez Jacka Jaworskiego występują w II lidze wojewódzkiej juniorów młodszych, gdzie zajmują 3 miejsce. Pozostałe grupy naborowe 1993/1994 prowadzone przez Kamila Wojciechowskiego obecnie Krzysztofa Kędziory oraz grupa 1995 i młodsi prowadzeni przez Mirosława Szupra występuje w rozgrywkach ligi trampkarzy młodszych i okręgowej lidze młodzików młodszych. Poważnym problemem w sekcji piłki nożnej, a konkretniej I zespołu seniorów było organizowanie meczy w rundzie jesiennej br. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych oraz liczne burdy stadionowe w województwie i kraju wpłynęły na zaostrzenie działań ze strony instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W tej materii HOS i R jako organizator imprez sportowych i zarządca obiektów sportowych podjął już działania, by obiekty spełniały określone standardy. Moim zdaniem nie jest to tylko kwestia zmiany warunków technicznych ale również i zmiana mentalności nas wszystkich. Musimy wspólnie reagować na chamskie i bandyckie zachowania pseudokibiców, których nie interesuje walka sportowa na boisku tylko zrobienie rozróby.

Jestem przekonany, że pokonamy te trudności i niebawem na naszym stadionie gościć będziemy liczne rzesze kibiców.

2. Sekcja podnoszenia ciężarów – rok 2005 to kolejny rok sukcesów tej sekcji. Oto one:
– Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do lat 18 – Sędziszów Małopolski:
Złoty Medal – Ewa MIZDAL; Srebrny Medal – Emil KOSZAŁKA; Brązowy Medal – Arkadiusz CHMIEL; Marta UNKIEWICZ; Piotr WIELOSZ. Drużynowo I miejsce Z.S. Nr l w Hrubieszowie.
– Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Hrubieszowie:
Srebrny Medal – Ewa MIZDAL Brązowy Medal – Emil KOSZAŁKA.
– IGRZYSKA LZS i Szkół – Trzcianka:
Srebrny Medal – Ewa MIZDAL Brązowy Medal – Marcin KĄDZIOLKA; Arkadiusz DUBIEL.
– Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Kielce:
Srebrny Medal – Ewa MIZDAL; Emil KOSZAŁKA Brązowy Medal – Sylwester ZAŁUSKI; Angelika KOMARZEC.
– Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do lat 17 – Siedlce:
Srebrny Medal – Marcin KĄDZIOLKA Brązowy Medal – Grzegorz KOSZAŁKA.
– Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do lat 20 i Złota Sztanga – Gorlice:
Złoty Medal – Ewa MIZDAL; Emil KOSZAŁKA; Przemysław DRAGUN Srebrny Medal – Sylwia LALIK; Andrzej GRESZETA Brązowy Medal – Marek GNASIUK; Marta UNKIEWICZ.
– Mistrzostwa Polski do lat 17 — Ciechanów:
Brązowy Medal w rwaniu – Marcin KĄDZIOLKA.

Ogółem sekcja zdobyła 24 medale na zawodach ogólnopolskich. Zajęła V miejsce w Polsce w Ogólnej Punktacji Rywalizacji Dzieci i Młodzieży – 124 punkty i była w roku ubiegłym najlepszą sekcją w województwie lubelskim. Ewa MIZDAL i Emil KOSZAŁKA reprezentowali Polskę na pucharze CEFTY w Hawirowie w Czechach. W II lidze zespół zajął 10 miejsce, na ostatnim rzucie uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich zespołów II ligi, co dobrze prognozuje na przyszły sezon ligowy. W III lidze sekcja zajęła 4 miejsce w końcowej klasyfikacji. Zawodnicy sekcji posiadają 5 pierwszych i 6 drugich klas sportowych. Trenerami i autorami sukcesów są: Antoni CZERNIAK i Leszek TARNAWSKI.

3. Sekcja lekkiej atletyki – w sezonie 2005 zajęcia treningowe prowadzili szkoleniowcy:
Małgorzata MUZYCZUK – grupa naborowa; Marek Ambroży KITLIŃSKI – juniorzy młodsi i starsi (biegi i chód sportowy) oraz Andrzej KUCZYŃSKI – wszystkie grupy i konkurencje La. Największym osiągnięciem sekcji La były wyniki Rafała FEDACZYŃSKJEGO w pierwszej części sezonu, który m. in. W Pucharze Europy na Węgrzech chodzie na 50 km uzyskał klasę mistrzowską, zajął 14 miejsce a wynik tam uzyskany pozwolił mu na awans do Mistrzostw Świata w Helsinkach. Jest to największe osiągnięcie w historii naszego klubu. Wcześniej Rafał zajął 6 miejsce w chodzie na 5 km podczas HMP w Spalę i ustanowił nowy rekord Polski LZS w chodzie na 10 km. Niestety choroby i kontuzje spowodowały, że druga część sezonu była nieudana.
Bardzo duży postęp w sezonie w chodzie uzyskała Joanna KOSZAŁKO, która na dystansie 3 km wygrała makroregion lubelsko-podlaski w Białymstoku i tydzień później zajęła 7 m-ce podczas MP Młodzików w Kielcach, uzyskując II klasę sportową. Na tych ostatnich zawodach Aneta TETERYCZ była 12 – ta na 300 m, też uzyskała II klasę sportową, a Agnieszka ŁATKA w chodzie na 3 km była 18 – ta.
Dobrze w sezonie spisywał się Kamil BEŁZ, który podczas MP Juniorów w Bydgoszczy zajął 12 miejsce w kuli i 15 – te w dysku oraz na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży LZS w Pile zajął 4 m-ce w kuli i 8 m-ce w dysku i w tych dwóch konkurencjach był 7 – my podczas Mistrzostw Polski LZS w Kielcach. Uzyskał I klasę sportową.
Podczas Akad. MP w Poznaniu Partycja Stadnicka zajęła 15 – te miejsce na 1500 m, a w międzynarodowym „Biegu Cukrownika” była 3 – cia. Wysoką formę po powrocie z Białej Podlaskiej po ukończeniu studiów AWF uzyskał Artur Jabłoński, który zdobył srebrny medal na MP LZS w Kielcach w biegu na 5 000 m oraz zajmował czołowe miejsca w biegach ulicznych. W dalszym ciągu wysoka formę utrzymuje Małgorzata Muzyczuk, która w całym cyklu biegów międzynarodowych i ogólnopolskich GP Polski Środkowo – Wschodniej zajęła II miejsce. Wygrała kilka biegów w swojej kategorii wiekowej, zajęła 7 m-ce w słynnym już w Europie. Czteroetapowym Biegu Pokoju i Pamięci Dzieci Zamojszczyzny na 100 km, uczestnicząc w nim po raz 18 – ty. W I rzucie Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów w Lublinie w sezonie 2005/2006 zajęliśmy 8 miejsce. Do czołowych zawodników sekcji należy jeszcze zaliczyć: Mateusza Markiewicza, który między innymi wygrał G.P. W biegach ulicznych w kategorii 16/17 lat; Tomasza Hukowskiego; Adama Kamieniarza; Ewę Brzozowską; Mariusza Grzyba; Kamila Fedorowicza; Ilonę Steciuk; Bartłomieja Soję; Radosława Wróbla. MKS „Unia” był współorganizatorem zawodów takich jak: Międzynarodowe Biegi Herbowe i Unii
Horodelskiej; Halowych Mistrzostw Powiatu; Mistrzostw Województwa w Półmaratonie; Czwartków La; Biegów Listopadowych.

4. Sekcja piłki ręcznej – posiada 2 zespoły juniorów tj:
-juniorzy starsi (rocznik 1987-88)- 9 chłopców,
-juniorzy młodsi ( rocznik 1989-91) – 18 chłopców.
Oba zespoły biorą udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej bez większych sukcesów.
W ubiegłym roku 3 zawodników zdało matury, 2-ch zawodników odeszło do Lublina a z niektórymi trzeba było się rozstać. Przeciwnicy naszego zespołu to kluby z tradycjami: (Padwa Zamość; Unia Lublin; Wisła Puławy;MKS Biłgoraj). Również szkolenie w tych klubach jest w pełni profesjonalne. Pokazuje to dobitnie, w jakim miejscu jest nasza sekcja. Niewątpliwie koniecznością staje się współpraca ze szkołami podstawowymi, po to aby do klubu wstępowali już ukształtowani w podstawy młodzi szczypiorniści. Trenerem i opiekunem sekcji jest Pan Jan Pastuszek.

zobacz zdjęcia >>