Nowych ławek nie będzie…

Jak czytamy w materiałach Urzędu Miasta, niestety nowych ławek w tym roku w parku już nie będzie.

Reklamy

(…)”Zakup ławek parkowych finansowany jest ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku bieżącym nastąpiły zmiany w zasadach przekazywania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na tym, że nie odbywa się to w systemie kwartalnym, a półrocznym. Dlatego też środki za drugie półrocze wpłyną do kasy miasta dopiero w miesiącu styczniu 2006 roku. Planowany więc na trzeci kwartał roku bieżącego zakup ławek parkowych będzie zrealizowany w roku przyszłym.”