O drogach i bezpieczeństwie na nich – zebranie mieszkańców osiedla Żeromskiego

W miniony poniedziałek, 25 marca, odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Żeromskiego. To pierwsze z serii zebrań osiedlowych zaplanowanych na terenie Miasta do końca maja.

Reklamy

 

W zebraniu, oprócz władz miasta, na czele z burmistrz Martą Majewską, wiceburmistrzem Pawłem Wojciechowskim i Sekretarz Miasta Moniką Podolak, uczestniczył Wicestarosta Hrubieszowski Wojciech Sołtysiak oraz Piotr Skubisz p.o. Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie. Obecna była także Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja oraz radni: Andrzej Guz, Danuta Kowalska i Czesława Nowak.

Zdecydowaną większość spotkania poświęcono drogom na terenie Miasta i Osiedla.

Przewodniczący Zarządu Osiedla, Pan Zdzisław Szczęk, zwrócił uwagę na najczęściej zgłaszane przez mieszkańców problemy i wnioski, tj.:

  • wykonanie przejścia przez ul. Żeromskiego na wysokości posesji Żeromskiego 41 oraz przejścia na wysokości zjazdu w ul. Chmielna – Bursztynowa;
  • poprawę działania sygnalizacji świetlnej na przejściu na wysokości placu szkolnego (sygnalizacja wprowadza w błąd kierowców, gdyż jest uruchamiana każdorazowo, gdy piesi idą chodnikiem nie przechodząc na drugą stronę);
  • brak wjazdu na drogę za „Cegielnią”, na wysokości Żeromskiego 41, którą miasto wyasfaltowało.

Kierownik RDW przekazał, że Miasto wykonało dokumentację projektową na budowę chodnika w ul. Żeromskiego i projekt ten obejmuje wnioskowane przejścia dla pieszych. Odnosząc się do sygnalizacji świetlnej na przejściu wyjaśnił, iż sygnalizacja została wykonana przez WORD i trwa jeszcze 3-letni okres gwarancji, zakazujący dokonywania jakichkolwiek zmian. Po upływie gwarancji można będzie przeanalizować i dokonać zmian w działaniu sygnalizacji.

W kwestii stanu dróg powiatowych głos zabrał Wicestarosta Hrubieszowski Wojciech Sołtysiak, który zwrócił uwagę na dobrą współpracę pomiędzy władzami miasta i powiatu. Poinformował, też że władze powiatu zdecydowały o wykonaniu w 2019 r. remontu drogi o długości 1 km w każdej gminie ze środków powiatowych. Na terenie miasta będzie remontowana ul. Listopadowa.

Ponadto poinformował, że, wzorem lat ubiegłych planowana jest wspólna realizacja zadań finansowana w partycypacji w 50% przez gminę i 50% przez powiat. Na rok 2019 miasto wskazało ulice: Ludna, Targowa do targowiska „Mój rynek” oraz ul. Ciesielczuka.

Podczas zebrania Burmistrz Miasta przedstawiła budżet miasta na 2019 r., największy, ponad 70 milionowy oraz omówiła zadania zrealizowane w 2018 r. i planowane do realizacji. Jak wskazała na terenie Osiedla Żeromskiego planowane jest:

  • dokończenie budowy miejsca rekreacji (ogólnie dostępnego dla wszystkich mieszkańców),
  • budowa krytej pływalni,
  • odwodnienie w ul. Chmielnej,
  • oświetlenie ul. Uchańskiej, chodnik przy ul. Żeromskiego.

Przewodniczący Osiedla zwrócił uwagę na potrzebę ustawienia dodatkowych 3 tablic ogłoszeniowych. Mieszkańcy wskazali też na potrzebę wypełnienia ubytków przy studzienkach przy ul. Słowackiego oraz oświetlenia tej ulicy, remontu parkingu przy ul. Dwernickiego oraz ustawienia lustra przy wyjeździe z Rubinowej na ul. Dwernickiego.

Ze szczegółowym protokołem z zebrania można się zapoznać w Urzędzie Miasta Hrubieszów, w biurze rady miejskiej (pokój nr 16).

 

(źródło i fot. UM Hrubieszów)