O podwyżce cen wody i ścieków w Hrubieszowie

O podwyżce cen wody i ścieków w Hrubieszowie – Rozmowa z Małgorzatą Bocheńską, prezesem PGKiM w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Czy to prawda, że PGKiM chce podnieść cenę za wodę i ścieki?

– Stawki za wodę i ścieki są ustalane centralnie. Taryf nie zatwierdza Rada Miejska, lecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki obowiązujące na terenie miasta, zostały zatwierdzone 4 czerwca 2018 r. decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Reklamy

 

Do kiedy takie stawki będą obowiązywać?

– Decyzja obowiązuje przez okres trzech lat, tj. do 22 czerwca 2021 roku. Do końca obowiązywania obecnej taryfy żadnych podwyżek nie będzie.

 

źródło: Gazeta Hrubieszowska