O sytuacji w SP ZOZ . . .

O sytuacji w SP ZOZ oraz problemach ze Społeczną Strażą Rybacką.
Na przedostatniej sesji Rady Powiatu (14.12.2006 r.) dużą część dyskusji merytorycznej radnych, w której i ja uczestniczyłem, zajęły sprawy dotyczące SP ZOZ i narastającego konfliktu między Dyrekcją SP ZOZ, a lekarzami (lekarze twierdzą, że taki konflikt jest, dyrektor temu zaprzecza) oraz sprawy dotyczące konfliktu wokół Społecznej Straży Rybackiej w powiecie hrubieszowskim i odwołania jej Komendanta, Pana Zygfryda Kalbarczyka.

Reklamy

W sprawie pierwszej, radni postulowali nawet powołanie specjalnej komisji, zadaniem której byłoby wyjaśnienie na ile uzasadnione są opinie, że z powodu konfliktu z dyrektorem odchodzi z pracy w naszym szpitalu wielu lekarzy specjalistów co utrudnia wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowie za 2006 rok oraz powoduje perturbacje w kontraktowaniu usług na 2007 rok. Zwracali także uwagę na potrzebę sprawdzenia pogłosek o niewykorzystywaniu ze względu na brak przeszkolenia lekarzy, sprzętu zakupionego m.in. przy pomocy dofinansowania z zewnątrz oraz zatrudnieniu na stanowisku kierownika działu eksploatacyjno-zaopatrzeniowego w SP ZOZ, osoby z Zamościa.

Radni byli wyraźnie podzieleni w ocenie tej sytuacji, a w szczególności w ocenie konfliktu lekarzy z dyrekcją. Opinii, że może on wpływać na niestabilność działalności SP ZOZ oraz zatrudnionych tam osób, szczególnie niższego personelu medycznego, pracowników administracji i obsługi najwyraźniej niektórzy radni nie podzielają.

Ostatecznie do powołania specjalnej komisji do zbadania tych spraw nie doszło.

Konflikt drugi, trwa już prawie dwa lata, a rozpoczął się od złożenia przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wniosku do Józefa Kuropatwy, Starosty Hrubieszowskiego, o odwołanie z funkcji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Hrubieszowie Pana Zygfryda Kalbarczyka.

Społeczna Straż Rybacka w powiecie hrubieszowskim, powołana została przez Radę Powiatu, pierwszej kadencji w 1999 roku. Rada uchwaliła także regulamin działalności Straży, w tym także tryb powoływania i odwoływania Komendanta. Zgodnie z nim, Komendanta powołuje i odwołuje Starosta na wniosek Zarządu Okręgu PZW.

Złożonego wniosku o odwołanie Zygfryda Kalbarczyka z funkcji Komendanta – trudno dociec za czyim doradztwem – Starosta nie zrealizował do dzisiaj, przez co naruszył postanowienia regulaminu. Widząc to Zarząd Okręgu PZW postanowił wziąć sprawy w „swoje ręce” i pojął uchwałę o rozwiązaniu Społecznej Straży Rybackiej w powiecie hrubieszowskim, a społecznym strażnikom rybackim odebrał legitymacje służbowe uprawniające ich do kontroli wód w powiecie i nadające im status funkcjonariusza publicznego.

Zarząd Okręgu zrobił więc coś, co nie należało do jego uprawnień, naruszając przy tym kompetencje należące do Rady Powiatu i Starosty. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji Zarząd Krajowy PZW uchylił uchwałę Zarządu Okręgu, a legitymacje nakazał zwrócić strażnikom.

Tak więc, wydawałoby się niewiele znaczący i prosty do rozwiązania problem przerodził się w konflikt o zasięgu krajowym, którym na dodatek zajmuje się prasa krajowa i lokalna. Ma on także kontekst sądowy, o czym rozpisywała się prasa.

Obiema sprawami, w wyniku uwzględnienia mojego wniosku pod adresem planu pracy Rady, zajmie się niebawem Rada Powiatu. Na sesji w miesiącu styczniu 2007 r. wysłucha m.in informacji o sytuacji w SP ZOZ oraz dokona oceny funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej.

Wcześniej, w ramach przygotowań do sesji, stosowne informacje będą musieli przygotować Dyrektor SP ZOZ i Komendant Społecznej Straży Rybackiej, a sprawom przyjrzeć się bliżej Zarząd Powiatu oraz Komisje Rady (Komisja Społeczna oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska).

Spekuluje się, że w przypadku Straży Rybackiej może dojść do jej rozwiązania przez Radę i podjęcia próby zbudowania od nowa.

Zdzisław Kosakowski
www.kosakowski.hru.pl