O tym się mówi – w bibliotece!

Komunikatywność, kreatywność, charyzma jako kompetencje osobiste oraz wytrwałość, konsekwencja, zaangażowanie i chęci jako kompetencje społeczne – to kluczowe wybory wskazane przez uczestników debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.

Reklamy


W dyskusji wzięło udział 35 osób, między innymi Tomasz Zając burmistrz Hrubieszowa, jego zastępca Marta Majewska, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Serafin, przedstawiciele szkół, przedszkoli, instytucji kultury, organizacji, urzędów, dorosłej i młodzieżowej  Rady Miasta oraz przedsiębiorcy i społecznicy.

Wspólnie rozmawiali o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i całej gminy. Uczestnicy pracowali metodą warsztatów, w sześcioosobowych grupach wypracowując katalog, najważniejszych ich zdaniem, kompetencji. Ciekawe spostrzeżenia padały podczas uzasadniania własnych wyborów. Np. wyjaśnienie wskazania odwagi  przez przedstawicielkę młodego pokolenia brzmiało: „można narzekać, że ławki są krzywe i zielone a nie różowe, ale lepiej mieć odwagę i próbować to zmienić”.

Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka w Hrubieszowie otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 40 placówek z całej Polski.

Jolanta Janiec z Hrubieszowskiej biblioteki: biblioteka zdecydowała się przyjąć zaproszenie i włączyć w tę inicjatywę, gdyż uznała to za szansę na wzmocnienie wizerunku placówki, otwarcie na potrzeby społeczne, stworzenie przestrzeni do rozmowy. Już od lat pracujemy nad „odczarowaniem” biblioteki, a debata pozwoliła, by w instytucji powołanej i działającej na rzecz rozwoju, mieszkańcy rozmawiali o rozwijaniu skrzydeł. Jak można było tego nie wykorzystać ?

Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego – dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata

nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (np. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego).

Rezultaty debaty będzie można wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów.

 

 

Więcej informacji:

Jolanta Janiec

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

84 696 30 47

mbp.hrubieszow@gmail.com

 

Przedsięwzięcie „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” jest realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.