Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Z inicjatywy Zarządu NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie, dnia 22 stycznia w Kościele Św. Mikołaja została odprawiona Msza Święta za poległych i pomordowanych Powstańców Styczniowych.

Reklamy

We Mszy wzięła udział młodzież hrubieszowskich szkół z pocztami sztandarowymi i z nauczycielami oraz mieszkańcy miasta.

Mszę celebrował Ks. Antoni Kot. Oprawę liturgiczną zapewniła młodzież oraz chór parafialny.

Pod koniec Mszy, w ramach homilii, swój referat wygłosił Prof. Janusz Wożnica. Mówił o historii Powstania Styczniowego, zwłaszcza na Ziemi Hrubieszowskiej. Wspomniał o Mikołaju Neczaju – Ukraińcu, pochodzącym z Dubienki, dowódcy oddziału powstańczego, działającego w okolicach Krasnegostawu. Wspomniał również o tym, że powstanie, pomimo że zakończyło się klęską, miało jednak wielki wpływ na dalsze dzieje naszej Ojczyzny.

Po wystąpieniu prof. Woźnicy, na krótko głos zabrała Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” p. Jadwiga Mazur, a po niej swoje słowo do młodzieży skierował ks. Antoni, który zachęcał młodzież do kierowania się w życiu wartościami, które towarzyszyły powstańcom styczniowym i nie ulegania współczesnym antywartościom, które promują współczesne media.

Msza Święta była wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Podziękowania należą się dyrekcjom szkół za to, że umożliwiły dzieciom i młodzieży uczestniczenie w niej.

 

Tekst i fot: Łukasz Machulski