Obchody Święta Niepodległości w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym

10 listopada 2020 r. na placu apelowym 2 Pułku Rozpoznawczego, w bardzo ograniczonym stanie osobowym, odbył się uroczysty apel z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszt oraz odśpiewaniem Hymnu Polski.

Po okolicznościowym przemówieniu Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odznaczył wyróżniających się żołnierzy i pracowników RON Pułku:

– Gwiazdą Afganistanu – 1 żołnierza,

– medalem „Za zasługi dla obronności kraju” – 1 żołnierza,

– medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” – 3 żołnierzy i pracowników RON,

– pismem pochwalnym ze zdjęciem na tle sztandaru – 12 żołnierzy,

– listem gratulacyjnym – 37 żołnierzy i pracowników RON,

– nagrodą pieniężną – 184 żołnierzy i pracowników RON,

– urlopem nagrodowym – 11 żołnierzy,

– dodatkowym urlopem wypoczynkowym – 8 pracowników RON,

– pochwałą – 16 żołnierzy i pracowników RON,

oraz wręczył akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe 25 żołnierzom pułku.

11 listopada delegacja 2.pr złożyła wieniec przy pomniku legionisty w Hrubieszowie.

Uroczystości odbyły się z zachowaniem wytycznych sanitarno – epidemiologicznych, związanych z panującą pandemią Covid-19 dlatego nie uczestniczył w niej cały stan osobowy pułku.

­

info: 2 PR, fot. UM Hrubieszów