Obchody Święta Niepodległości w Hrubieszowie

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, ze względu na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną, nie będą miały oficjalnego przebiegu.

Reklamy

W związku z powyższym, władze miasta zachęcają mieszkańców, aby obchody przybrały charakter indywidualny w dowolnej formie np. przybrania posesji, balkonów, pojazdów w barwy narodowe, rozmów z dziećmi o historii, kulturze, patriotyzmie i jego wielu obliczach, w myśl zasady – patriotyzm z pokolenia na pokolenie.

­

info i fot. UM Hrubieszów