Obchody XX lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka 2012

24 maja 2012 r. w hrubieszowskiej Komendzie Powiatowej PSP odbyły się Obchody XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz Dnia Strażaka.

Reklamy

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków koncelebrowaną przez ks. Romana Karpowicza – kapelana hrubieszowskich strażaków i ks. Wiktora Kozińskiego. Po Mszy Świętej w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowiemł. bryg. Piotra Kierepka.
Podczas święta zaszczycili nas swoją obecnością: mł. bryg. Gustaw Włodarczykzastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasz Zając, Przewodniczacy Rady PowiatuAndrzej Barczuk, wójtowie z terenu powiatu hrubieszowskiego, księża, przedstawiciele powiatowych służb inspekcji i straży, emeryci i renciści pożarnictwa.

W trakcie akademii Komendant Powiatowy PSP mł.bryg. Piotr Kierepka w swoim wystąpieniu przedstawił historię PSP w Hrubieszowie oraz zamierzenia na przyszłe lata. 

Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł.bryg. Gustaw Włodarczyk w swoim przemówienu zobrazował działalność PSP na terenie województwa oraz pozytywnie zaopiniował funkcjonowanie Komendy w Hrubieszowie.

Wielu z zaproszonych gości na ręce Komendanta Kierepki złożyło podziękowanie za pracę strażaków na terenie powiatu.

W ramach obchodów XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy PSP podziękował byłym komendantom i strażakom, którzy pełnili służbę w Hrubieszowie na przełomie ostatnich XX lat.

Z okazji XX lecia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydała broszurę przedstawiającą pracę Komendy na przełomie 20 ostatnich lat oraz sylwetki aktualnych pracowników i funkcjonariuszy.

W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia.


ODZNACZENIA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Krzyżem zasługi za dzielność asp. Marcina Lebiedowicza oraz brązowym medalem za długoletnią służbę kpt. Piotra Bartko i złotym Panią Irenę Kuduk.

Odznaczenia te zostaną wręczone w dniu 25.05.2012 w Zamościu podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka połączonych z obchodami XX lecia PSP

 

Minister Spraw Wewnętrznych nadał

Srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej dla: 
1. Jan Gruszczynski 
2. bryg. Dariusz Bednarz

Brązowe odznaki „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla: 
3. kpt. Piotr Bartko, 
4. st.kpt. Paweł Chromiec, 
5. asp. sztab. Piotr Gronowicz, 
6. mł.kpt. Marek Olucha, 
7. mł.kpt. Piotr Sendecki, 
8. mł.kpt. Tomasz Zwolak

Uchwałą prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

1. st. kpt. Paweł Chromiec
2. sekc. Marcin Jasiński
3. mł.kpt. Marcin Koniec
4. mł.kpt. Łukasz Kucy
5. st. sekc. Paweł Zając

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
6. Dubicka Katarzyna, 
7. str. Marcin Hawryluk, 
8. str. Kacper Jasiński, 
9. st. sekc. Michał Puszek

W związku z jubileuszem XX lecia PSP na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadało „ Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa następującym osobom:

1. mł. inspektor Krzysztof Bartosiewicz
2. pułkownik Piotr Bieniek
3. mł. inspektor Adam Gronkiewicz
4. major Krzysztof Haładyj
5. Jan Korneluk
6. porucznik Mariusz Kulczyński
7. Tadeusz Wdowiak
8. Zbigniew Więch


AWANSE
Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym Nr 95/kadr/12 z dnia 25.04.2012 r. nadał stopień starszego kapitana Panom:
1. kpt. Paweł Chromiec
2. kpt. Jacek Pudło

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień młodszego kapitana:

1. st.asp. Tomasz Piłat
2. asp. Kamil Zamościński

Promocja tych strażaków miała miejsce 4 maja 2012 r. na Pl. Piłsudskiego w Warszawie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadał stopień:

starszego ogniomistrza:
1. ogn. Sławomir Jaskorski
2. ogn. Leszek Mazurek

starszego sekcyjnego:
3. sekc. Michał Puszek
4. sekc. Paweł Zając

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

starszego strażaka:
1. str. Łukasz Twardowski


Z okazji XX lecia powołania PSP Komendant Główny PSP w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przyznał okolicznościowe dyplomy dla:
1. bryg. Dariusz Bednarz
2. asp. Adam Czapka
3. bryg. Dariusz Jakubiak
4. asp. w st. spocz. Leszek Mizerski
5. st.ogn. Mirosław Mociak
6. mł.kpt. Marek Olucha
7. st.kpt. Jacek Pudło
8. st.ogn. w st. spocz. Marek Ryś
9. st.ogn. w st. spocz. Marek Sobczuk

Komendant Powiatowy mł. Bryg. Piotr Kierepka z okazji XX lecia PSP w podziękowaniu za służbę uhonorował okolicznościowym medalem byłych Komendantów Rejonowych i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Medale otrzymali:
1. bryg. Kazimierz Koniec
2. bryg. Dariusz Bednarz
3. bryg. Andrzej Silezin
4. bryg. Tadeusz Krawczyk
5. bryg. Dariusz Jakubiak
6. kpt. Piotr Gmyz
7. bryg. Marek Kołodziej

Tym samym medalem w podziękowaniu za współpracę uhonorowani zostali:

1. Starosta hrubieszowski – Józef Kuropatwa
2. Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Barczuk
3. Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Tadeusz Garaj
4. Wójt Gminy Uchanie – Maria Gumieniak
5. Wójt Gminy Dołhobyczów – Józef Demendecki
6. Wójt Gminy Horodło – Krzysztof Bożek
7. Wójt Gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki
8. Wójt Gminy Mircze – Lech Szopiński
9. Wójt Gminy Trzeszczany – Mirosław Kutera
10. Wójt Gminy Werbkowice – Lech Bojko
11. Prezes Związku Emerytów i Rencistów – Ryszard Sidorski

 

Info i foto: KPPSP w Hrubieszowie