OBLICZA HRUBIESZOWA 2006

Konkurs fotograficzny ,”OBLICZA HRUBIESZOWA 2006″ I EDYCJA ma na celu ukazanie poprzez fotografię skadrowanych elementów naszego życia codziennego w nowym tysiącleciu.

Reklamy

br />Fotografia jest sztuką rozwijającą się tak dynamicznie – że jej obecny, masowy charakter zezwala na wyrażenie swojego punktu widzenia dosłownie każdemu.
Nie ważne jaki sprzęt fotograficzny posiadamy, ile mamy lat, liczy się sposób wyrażenia siebie i tego co czujemy. Zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w tym konkursie !!!

REGULAMIN

1. Organizatorem I edycji Konkursu Fotograficznego „OBLICZA HRUBIESZOWA 2006” jest Pracownia Reklamy KAMELEON & FOTOCOM w Hrubieszowie ul. Narutowicza 31 wraz ze sponsorami.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Adresowany do wszystkich, którzy nieprofesjonalnie zajmują się fotografią cyfrową jak i analogową. Zgłoszone prace powinny ukazywać „oblicza Hrubieszowa” w nowym tysiącleciu.
4. Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej.
5. Uczestnikom proponujemy wykonanie prac w pięciu lub jednej z wymienionych kategorii:
I – REPORTAŻ – zestaw maksymalnie ośmiu zdjęć
II – LUDZIE
III – ARCHITEKTURA
IV – KRAJOBRAZ

V – MONTAŻ
6. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie osiem prac /zdjęć/.
7. Organizator dopuszcza prace w formie analogowej minimalna wielkość zdjęcia to 13 na 18 cm, zaś w formie cyfrowej min. wielkość 1600 na 1200 pikseli / 300dpi – zalecane jak największe (bez powiększania)
7. Do prac powinna być dołączona i opatrzona godłem koperta zawierająca:
– imię i nazwisko autora,
– datę urodzenia,
– adres do korespondencji z kodem pocztowym,
– numer telefonu,
– nazwę szkoły, uczelni wyższej, zakładu pracy,
– własnoręczny podpis,
– oświadczenie: „Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Poniższy podpis jest równoznaczny z akceptacją zasad uczestnictwa w niniejszym konkursie”.
Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
– godło autora (składające się z jednego wyrazu),
– nazwę kategorii,
– tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
– numer zdjęcia w zestawie.
8. Prace należy nadesłać na adres:
Pracownia Reklamy KAMELEON ; ul. Narutowicza 31; 22-500 Hrubieszów;
z dopiskiem: „OBLICZA HRUBIESZOWA 2006” lub złożyć je osobiście w siedzibie w godzinach 9.00-15.00. Termin nadsyłania lub składania prac upływa z dniem 1 wrzesień 2006r.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i kurierskim.
10. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Pracowni Reklamy KAMELEON jako dokumentacja konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście w dniach 10-15. 09. 2006r. w godzinach 9:00 – 15:00. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora. Pracownia Reklamy zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowanie prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy „OBLICZA HRUBIESZOWA 2006” we wszystkich publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów telewizyjnych.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu „OBLICZA HRUBIESZOWA 2006” i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16.09.2006r. Przewidziana ogólnodostępna wystawa po konkursowa najciekawszych prac.
12. Organizator powoła niezależne Jury, które dokona wyboru prac do Wystawy „OBLICZA HRUBIESZOWA 2006′ i przyzna następujące nagrody:
– GRAND PRIX „OBLICZA HRUBIESZOWA”
– GŁÓWNA NAGRODA – REPORTAŻ
– GŁÓWNA NAGRODA – LUDZIE
– GŁÓWNA NAGRODA – ARCHITEKTURA
– GŁÓWNA NAGRODA – KRAJOBRAZ
Werdykt Jury jest nieodwołalny. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego podziału nagród.
13. Z najciekawszych prac zostaną wydane pocztówki oraz widokówki.
Bliższe informacje:
Pracownia Reklamy KAMELEON, ul. Narutowicza 31, 22-500 Hrubieszów, e-mail: admin@kameleon.strefa.pl

NAGRODY: Cyfrowy aparat fotograficzny, analogowy aparat fotograficzny, zestawy negatywów, karty pamięci, czytnik kart do aparatu cyfrowego, statyw fotograficzny, torba fotograficzna oraz inne cenne nagrody. Wyróżnieniem jest umieszczenie zdjęć w drukach promujących Hrubieszów takich jak pocztówki, kalendarze i inne.

Tekst: P. R. KAMELEON