29 września 2023

Obrazy nicią malowane – spotkanie z Magdaleną Sielicką

11 października, w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyło się uroczyste zakończenie wystawy tkactwa artystycznego Magdaleny, Elżbiety i Emilii Sielickich.

Reklamy

Wystawa trwała od początku września, wzbudzając duże zainteresowanie i podziw wśród czytelników. Zwieńczeniem wystawy było spotkanie z panią Magdaleną Sielicką, autorką większości prezentowanych prac.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych: pan Czesław Podgórski, sekretarz Urzędu Miasta Hrubieszowa i pan Dariusz Czujkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. W podsumowaniu wystawy wzięli udział dyrektorzy i pracownicy hrubieszowskich placówek kulturalno-oświatowych, nauczyciele, bibliotekarze, a także słuchacze Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Reklamy

Spotkanie prowadziła pani Elżbieta Bednarek, kierownik Biblioteki, która przybliżyła wszystkim sylwetkę Magdaleny Sielickiej i jej dorobek twórczy.

Artystka rzemiosła tkackiego tworzy od prawie czterdziestu lat. Podczas swojej kilkunastoletniej pracy w Hrubieszowskim Domu Kultury stworzyła pracownię tkacką. Dzisiaj, wraz z córkami: Elżbietą i Emilią, prawdziwe dzieła tka w Nieledwi. Tutaj powstają niezwykłe gobeliny, kilimy i pasiaki, inspirowane otaczającą przyrodą i malarstwem. Tworzone są na bazie projektów własnych, a także siostry pani Magdy – pani Jadwigi Pietrek. Dzieła pań Sielickich prezentowane były na licznych wystawach w kraju. Znajdują się także w muzeach i u osób prywatnych na całym świecie.

Reklamy

Podczas finisażu, Magdalena Sielicka opowiadała o swojej drodze artystycznej, tworzeniu tkanin, inspiracjach, a także o problemach związanych z pozyskiwaniem naturalnego surowca. Autorka mówiła o okolicznościach powstawania prezentowanych na wystawie gobelinów: „Pejzażu Ziemi Hrubieszowskiej”, „V stacji Drogi krzyżowej”, „Przez skrzydło motyla”. Przywoływała nazwiska ludzi związanych ze swoją twórczością, wymieniając osoby, które wywarły na nią znaczący wpływ. Jako instruktor i pedagog Magdalena Sielicka wprowadza w tajniki tkactwa młodzież. Ma dużą satysfakcję z nauczania innych, a także z ich prac, które powstają na jej warsztatach. Artystka zaznaczyła, iż tkanie, czyli malowanie obrazu nicią odbywa się w ciszy i skupieniu. Zapoznała wszystkich ze swoim warsztatem, a także podzieliła się ciekawostkami na temat historii hrubieszowskiego tkactwa. Podczas spotkania – goście zadawali autorce pytania, dzielili się z nią własnymi refleksjami. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez pracowników Biblioteki.

Wystawa „Tkactwo artystyczne Magdaleny, Elżbiety i Emilii Sielickich” – była kolejnym działaniem Biblioteki, promującym twórczość artystów regionu hrubieszowskiego.

 

Info i fot: BP Hrubieszów