Obsługa wózków widłowych – łatwiejsza niż myślisz! Sprawdź sam!

Jak w krótkim czasie nauczyć się obsługi wózków widłowych? Najłatwiejszym krokiem będzie zapisanie się na kurs obsługi wózków widłowych w centrum szkoleń. Czekając na pierwsze zajęcia, warto jednak dowiedzieć się nieco więcej! I temu właśnie służy poniższy artykuł!

Reklamy

 

Na przestrzeni lat zmieniały się zarówno wózki widłowe, jak i sposób ich obsługi oraz zastosowania. Warto wspomnieć, że pierwowzorem popularnych obecnie wózków jest drezyna – pomocniczy pojazd kolejowy. Aż trudno uwierzyć, że obsługa wózków widłowych sprzed blisko 100 lat opierała się wyłącznie na sile mięśni pracownika, operatora pojazdu. Obecnie, obsługa wózków widłowych nie wymaga (na szczęście) dużej siły fizycznej, gdyż na rynku można wybierać spośród wielu dostępnych modeli wózków o napędzie zarówno spalinowym, elektrycznym jak i wózków zaopatrzonych w butle gazowe.
Wózki widłowe są specyficznymi pojazdami, różniącymi się znacznie od samochodów, pomimo iż sama obsługa wózków widłowych, układ kierowniczy i budowa poniekąd je przypominają.
Co odróżnia wózki widłowe od samochodów? Przede wszystkim zastosowanie – głównym zastosowaniem wózków nie jest transport osób i rzeczy, a rozładunek oraz załadunek towarów, połączony z przewożeniem ich wyłącznie na niewielkie odległości. Ponadto budowa – rama wózków widłowych musi znosić duże obciążenia, gdyż ma zabezpieczać operatora, nie mniej tradycyjne wózki widłowe pozbawione są np. drzwi czy zbędnych elementów wykonanych ze szkła. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo kierujących. W wózkach widłowych nie ma też udogodnień takich jak np. radia – obsługa wózków widłowych wymaga podwyższonej koncentracji, także wyczulonego zmysłu słuchu.
Jednak chyba największą różnicą jest sposób obsługi wózków widłowych. Poza standardowym przemieszczaniem się, zadania wózków widłowych polegają w głównej mierze na operowaniu widłami lub innymi elementami osprzętu. To właśnie dlatego umiejętność prawidłowej obsługi wózków widłowych wymaga potwierdzenia poprzez zdanie egzaminu oraz zdobycie stosownych uprawnień, które nie są równoznaczne z posiadaniem prawa jazdy.

Obsługa wózków widłowych – od czego zacząć?

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia obsługi wózków widłowych. Pierwszym krokiem jest zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi, taki jak np.:

  • zasady BHP dot. pracy na wózkach widłowych;
  • budowa wózka widłowego;
  • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Dlaczego znajomość zasad BHP jest taka ważna? Statystycznie ok. 80% wypadków na powierzchniach magazynowych jest wynikiem działalności ludzkiej, a nie winą niesprawności maszyn i usterek technicznych sprzętu. Wiele z tych wypadków wynika także z niewłaściwej obsługi wózków widłowych. Do najczęstszych błędów należą:
– przeciążanie wózków;
– wykorzystywanie pojazdów niezgodnie z zastosowaniem; np. przewożenie pracowników na widłach wózka;
– nadmierna prędkość;
– nieuwaga, brak koncentracji.

Przed przystąpieniem do pracy na wózkach widłowych warto zatem poznać kilka podstawowych zasad, dotyczących prawidłowego przystąpienia do obsługi wózków widłowych:
1. Obsługa wózków widłowych może należeć tylko i wyłącznie do zadań pracowników, którzy zdali państwowy egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i posiadają dokumenty potwierdzające to, lub pracowników przeszkolonych przez zakład pracy, którzy otrzymali imienne legitymacje upoważniające do pracy na wózkach. W przypadku braku posiadania stosownych uprawnień i szkoleń, pracownik nie może podejmować się obsługi wózków widłowych.
2. Operator wózka widłowego jest zobowiązany do pracy w stosownej odzieży i obuwiu roboczym, dostarczonym mu przez zakład pracy. Na elementy tego stroju składają się:
– buty robocze wykonane z twardego tworzywa;
– odzież robocza z materiału trudnopalnego z długim rękawem oraz długą nogawką, z elementami odblaskowymi;
– rękawice robocze;
– kask ochronny.
3. Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do obsługi wózków widłowych jest sprawdzenie stanu technicznego wózka. Jeżeli wózek nie jest w pełni sprawny, posiada znaczne, widoczne, uszkodzenia mechaniczne lub wystąpiły jakiekolwiek problemy z jego uruchomieniem, należy to bezzwłocznie zgłosić do przełożonego lub osoby nadzorującej stan techniczny floty wózków.
Nie mniej ważne jak czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do obsługi wózków, są czynności, które każdy operator wykonuje już w trakcie pracy.

Czy obsługa wózków widłowych jest łatwa?

Odpowiedź na to pytanie zawarta została już właściwie w tytule artykuły – obsługa wózków widłowych mimo wszystko jest łatwiejsza niż myślisz! O ile oczywiście, operator, czy kandydat na operatora wózków, spełnia podstawowe wymagania do zapisania się na kurs na wózki widłowe – powinien bez najmniejszego problemu ukończyć pozytywnie szkolenie oraz zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych. A tym samym – poradzić sobie z praktycznymi zadaniami, jakie stawiane są przed pracownikami obsługującymi na codzień wózki widłowe.

Jakie wymagania należy spełniać, aby zapisać się na kurs na wózki widłowe?

  • pełnoletność (nie ma możliwości ukończenia szkolenia przed 18.r.ż.),
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • dobry stan zdrowia (brak znacznych ubytków wzroku lub słuchu), potwierdzony zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze operatora wózka widłowego,
  • prawidłowa koordynacja psychoruchowa,
  • pozytywne zaliczenie psychotestów na wózki widłowe.

Sumienny, przeszkolony operator wózka widłowego, który odbył stosowne szkolenia (także część praktyczną kursu na wózki widłowe, na której doskonali się umiejętność poruszania się oraz obsługi wózków widłowych) powinien bez problemu poradzić sobie z opanowaniem pojazdu oraz wykonywaniem nim stosownych manewrów. To właśnie dlatego tak ważne jest uczęszczanie i czynny udział w zajęciach prowadzonych przez ośrodki szkoleniowe.

O czym należy pamiętać podczas obsługi wózków widłowych?

Obsługa wózków widłowych wymaga od operatora przede wszystkim odpowiedniej koncentracji, logicznego myślenia oraz umiejętności podejmowania błyskawicznych decyzji. Związane jest to jednocześnie z koniecznością posiadania odporności na stres, nieunikniony w pracy z dużo gabarytowymi towarami (jakie zwykle transportują różnego typu wózki widłowe, np. wózki widłowe wysokiego składowania).
Istnieje kilka podstawowych zasad, do których należy stosować się podczas obsługi wózków widłowych, tak aby uniknąć ryzykownych sytuacji (np. upuszczenia przenoszonego towaru czy wypadku w miejscu pracy).

Jak prawidłowo obsługiwać wózki widłowe?
1. Wózkami widłowymi należy poruszać się tylko na przeznaczonym do tego terenie – hali produkcyjnej/magazynie/obszarze zakładowym. Wózki widłowe nie powinny poruszać się po ulicach. Natomiast jeśli jest to konieczne, np. podczas rozładunku towaru – operator wózka wyjeżdżający poza teren zakładu pracy powinien mieć przy sobie:
– zezwolenie na prowadzenie wózka;
– prawo jazdy kat. B;
– sprawny technicznie wózek, dopuszczony do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Podczas obsługi wózków widłowych należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób oraz przedmiotów znajdujących się w otoczeniu. Jednocześnie stanowczo zabronione jest stanie lub przechodzenie pod widłami wózka a także przewożenie/podnoszenie na nich innych pracowników.
3. Należy dostosować prędkość poruszania się wózkiem do rodzaju i stanu nawierzchni, co jest szczególnie istotne w przypadku obsługi wózków widłowych na zewnątrz. Nierówna nawierzchnia lub oblodzenie w porównaniu z nadmierną prędkością mogą być przyczyną wielu groźnych wypadków.
4. Zaleca się, aby wózki spalinowe, ze względu na emisję spalin, stosowano tylko i wyłącznie na otwartych przestrzeniach.
5. Jazda bez ładunku powinna odbywać się tylko i wyłącznie przy opuszczonych (na wysokość ok. 15-30 cm) widłach.
6. Przy przewożeniu ładunku, wózek widłowy powinien być przechylony w tył, a ładunek obniżony w celu osiągnięcia maksimum bezpieczeństwa i stabilności pojazdu.
7. Zaleca się unikania załadunku towarów na terenie pochyłym lub grząskim (grozi to stoczeniem się lub utknięciem w niepewnym podłożu).
8. Należy regularnie kontrolować stan techniczny pojazdu (np. co 8 godzin lub co zmianę), a wszelkie usterki bezzwłocznie zgłaszać do serwisu lub przełożonego.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych zaleceń oraz wskazówek, obsługa wózków widłowych będzie przyjemna i łatwa. Konsekwencja w postępowaniu według powyższych zasad z czasem wchodzi w krew operatorów wózków widłowych, sprawiając, że na pozór długa lista wytycznych, o których należy koniecznie pamiętać, staje się oczywista i niepodważalna. 

Z drugiej strony, podczas obsługi wózków widłowych nie wolno wpadać w rutynę. Należy zawsze zachować trzeźwy osąd sytuacji oraz umiejętność błyskawicznej reakcji w sytuacjach problematycznych czy zagrożenia.

 

 

fot. mat. sponsora