Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów wywieszono na okres 21 dni wykazy dotyczące lokali mieszkalnych położonych w Hrubieszowie…

Reklamy

… przy ul. Mickiewicza 20/3 i ul. 3-go Maja 18/45 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z jednoczesnym przekazaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Zbigniew Dolecki