Obwodnicę Hrubieszowa dokończy nowy wykonawca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od niewykonanej części umowy na realizację obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74. Przyczyna odstąpienia leży po stronie wykonawcy, firmy Dromet Częstochowa. Jeszcze w grudniu ogłoszony zostanie przetarg na nowego wykonawcę, który w przyszłym roku ukończy inwestycję.

Reklamy


Obwodnicę Hrubieszowa realizowało konsorcjum firm: HAK Construction, Dromet Częstochowa oraz Cardo Mosty. Po ogłoszeniu upadłości przez lidera konsorcjum budowę kontynuowała firma z Częstochowy. Prace miały zakończyć się  26 października br. Tymczasem na dzień odstąpienia od umowy zaawansowanie rzeczowe całości inwestycji wynosiło ok. 80 proc., a w branży drogowej niecałe 60 proc.

Wykonawca wielokrotnie był wzywany do respektowania zobowiązań kontraktowych i realizacji robót zgodnie z harmonogramem. Nie zastosował się do żadnego z nich. Wykonawca nie rozliczał się też ze swoimi podwykonawcami, a GDDKiA w ramach obowiązujących przepisów wypłaciła im bezpośrednio ponad 28 mln zł.

Reklamy

Na zdjęciach poniżej stan budowy trasy z początku grudnia br. 

 

 

źródło i fot. GDDKiA