Ocalić od zniszczenia i zapomnienia archiwum Armii Krajowej w Hrubieszowie

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację archiwum Armii Krajowej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, nazwa własna zadania „Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie”. Zadanie finansowane w trybie 2-letnim.

W październiku 2019 r. rozpoczęła się realizacja pierwszej części zadania, w ramach której zostaną zakonserwowane 33 obiekty. Pozostałych 50 obiektów objętych zadaniem trafi do konserwacji w 2020 r.

Reklamy

Zespół obiektów objętych konserwacją przekazał muzeum w darze dr inż. Leszek Gardyński, potomek żołnierza Armii Krajowej, którego dom był miejscem spotkań partyzantów. Po wojnie, na początku lat 90. XX wieku do wdowy po żołnierzu, zgłosił się Marian Gołębiewski „Korab”, który poinformował, że pod podłogą domu ukryte jest archiwum Armii Krajowej.

Obiekty pomimo złego stanu zachowania, są cennym źródłem dotyczącym działalności Armii Krajowej na terenie miasta i powiatu hrubieszowskiego, jest to również drugi tego rodzaju zespół znajdujący się w zbiorach muzeum. W skład zespołu wchodzą dokumenty oraz plany i projekty używane przy planowanych i przeprowadzanych akcjach dywersyjnych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wszystkie przekazane obiekty wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej, ponieważ są w bardzo złym stanie zachowania.

Głównym celem zadania jest przywrócenie obiektów do stanu umożliwiającego ich ekspozycję, opracowanie naukowe i odpowiednie przechowywanie, a także digitalizację i zamieszczenie obiektów w katalogu komputerowym muzeum, dostępnym na stronie internetowej. Zakonserwowane obiekty zostaną również zaprezentowane na wystawie czasowej, a przebieg prac konserwatorskich znajdzie odzwierciedlenie w przygotowanej prezentacji multimedialnej.

 

info i fot. Muzeum im. Staszica w Hrubieszowie