Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie

Zapraszamy na spotkanie i otwarcie wystawy czasowej, promujące realizację zadania „Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie”.

Reklamy

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprasza 14 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00, na spotkanie i otwarcie wystawy czasowej, promujące realizację zadania „Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie”, zrealizowanego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum na wykonanie działania w latach 2019 – 2020 otrzymało dotację w kwocie 60 000 zł (2019 – 28 000 zł; 2020 – 32 000 zł), co umożliwiło przeprowadzenie prac konserwatorskich przy 83 obiektach, wchodzących w skład zespołu Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie, które zostaną po raz pierwszy zaprezentowane na wystawie czasowej.

Reklamy

Dzięki przeprowadzonemu przedsięwzięciu udało się uratować dokumenty, plany miasta Hrubieszowa, a także projekty infrastruktury drogowej, które są niewątpliwie cennym źródłem historycznym związanym z działalnością Armii Krajowej na Ziemi Hrubieszowskiej.

Wykonane prace konserwatorskie pozwoliły zabezpieczyć obiekty przed dalszymi procesami degradacyjnymi, i w znaczącym stopniu wpłynęły na ich stan zachowania, umożliwiając ich ekspozycję, udostępnianie, a także właściwe przechowywanie.

W spotkaniu promocyjnym połączonym z otwarciem wystawy czasowej zapowiedział swój udział dr inż. Leszek Gardyński – profesor Politechniki Lubelskiej, który podarował obiekty do zbiorów hrubieszowskiego muzeum.