Ocena stanu technicznego dróg powiatowych – połowa jest w stanie złym i niezadowalającym

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono „Ocenę stanu technicznego dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego”. Prawie połowa dróg jest w stanie złym i niezadowalającym.

Reklamy

 

Prezentowany raport o stanie dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego w 2019 roku jest kontynuacją opracowań z lat poprzednich. Przedstawiono w nim aktualne wyniki oceny stanu technicznego ponad 561,428km dróg powiatowych z podziałem na nawierzchnie utwardzone i gruntowe, przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.

Łącznie na terenie powiatu hrubieszowskiego występuje 561,428km dróg w tym o nawierzchni: twardej 519,849km, gruntowej ulepszonej 8,755km oraz gruntowej 35,12km.

 

Drogi przebiegają przez teren 8 gmin:

Gmina Miejska Hrubieszów – 36,86 (w tym nawierzchnia: twarda 28,32km, gruntowa ulepszona 0,882km, gruntowa 7,654km)

Gmina Werbkowice – 79,215km (w tym nawierzchnia: twarda 74,803km, gruntowa ulepszona 0,417km, gruntowa 3,995km)

Gmina Uchanie – 49,916 km (w tym nawierzchnia: twarda 41,787km, gruntowa ulepszona 2,799km, gruntowa 5,33km)

Gmina Horodło – 34,231 km (w tym nawierzchnia: twarda 34,231km)

Gmina Mircze – 110,901km (w tym nawierzchnia: twarda 108,71km, gruntowa ulepszona 2,187km)

Gmina Hrubieszów – 111,255km (w tym nawierzchnia: twarda 106,473km, gruntowa ulepszona 0,077km, gruntowa 4,705km)

Gmina Trzeszczany – 50,313km (w tym nawierzchnia: twarda 46,082km, gruntowa 4,231km)

Gmina Dołhobyczów – 88,737km (w tym nawierzchnia: twarda 78,472km, gruntowa ulepszona 2,393km, gruntowa 7,872km)

 

Stan dróg powiatowych, łączna długość – 561,428

stan techniczny (łącznie w km):

dobry – 192,493 km

zadowalający – 95,995 km

niezadawalający – 101,191 km

zły – 171,749 km

 

Szczegóły raportu o drogach powiatowych:

Ocena stanu technicznego dróg powiatowych powiatu hrubieszowskiego >>

 

fot. arch. lubiehrubie