Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie – aktywna i skuteczna

Ochotnicza Straż Pożarne w Hrubieszowie została powołana do działania w 1916 r., z inicjatywy Ksawerego Kopczyńskiego – ówczesnego pracownika Starostwa Powiatowego.

Reklamy

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie od lat wykazuje się skutecznością i sprawnością, działając na rzecz mieszkańców.

OSP Hrubieszów została powołana do działania w 1916 r. z inicjatywy Ksawerego Kopczyńskiego – ówczesnego pracownika Starostwa Powiatowego. Swoją siedzibę ma w remizie przy ul. Partyzantów 8 w Hrubieszowie.

Prężnie rozwijająca się jednostka OSP skupia się na zabezpieczeniu działań operacyjnych na terenie miasta i pobliskich miejscowości.

W 2018 roku zdolność jednostki do działania zwiększyła się znacząco, dzięki wykorzystaniu dostępnych dotacji. Zakupiono m. in. samochód bojowy Renault Master (ze środków własnych OSP, dotacji Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Marszałka Województwa Lubelskiego), a także szereg urządzeń ratowniczych. Zakupiła je Gmina Miejska Hrubieszów, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączna kwota przeznaczona na doposażenie jednostki w roku 2018 wyniosła ponad 100 tys. zł.

W roku 2019 i 2020 finalizowany będzie projekt pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

W roku 2019, w ramach tego projektu, druhowie OSP Hrubieszów zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś Gmina Miejska Hrubieszów otrzymała kompletny zestaw medyczny PSP R1 wraz z szynami typu Kramer i kamizelką taktyczną dla ratowników o łącznej wartości ok. 4 tys. zł, z przeznaczeniem dla ochotników. W ramach projektu planowane jest jeszcze doposażenie jednostki w komplet narzędzi hydraulicznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hrubieszowie notuje znaczącą ilość wyjazdów ratowniczych.

Hrubieszowscy druhowie wyspecjalizowali się w usuwaniu gniazd owadów (os, szerszeni, pszczół), ale działają również przy wypadkach, pompowaniu wody z zalanych obiektów, usuwaniu powalonych drzew, pożarach, poszukiwaniach osób zaginionych i zabezpieczaniu imprez masowych.

Poza działaniami ratowniczymi, OSP od lat angażuje się w liczne inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i charytatywnym m.in.

– organizacja i zabezpieczenie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

– pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie,

– pokaz sprzętu pożarniczego podczas pikników i festynów na terenie miasta,

– akcje charytatywne i zbiórki żywności.

 

OSP Hrubieszów to doskonały przykład organizacji, która poza swoimi statutowymi obowiązkami, aktywnie angażuje się w liczne zadania publiczne, wspierając w znaczący sposób lokalną społeczność.

 

tekst i fot. UM Hrubieszów