Od poniedziałku żyjemy zdrowiej!

Hrubieszów

Reklamy

Spotkania ze specjalistami, wykłady, konkursy, audycje radiowe – wszystko to ramach rozpoczynającego się właśnie (19.04 – 23.04 ) Tygodnia Zdrowia w Zespole Szkół nr 1.

Inicjatorem i organizatorem programu, który poświęcony będzie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia jest Zespół ds. Promocji Zdrowia.

Do współpracy zaproszono specjalistów różnych dziedzin, nauczycieli, wychowawców, higienistkę szkolną. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Oto szczegółowy plan Tygodnia Zdrowia:

19.04.2010 r. „Sąd nad bakteriami – dbajmy o higienę osobistą i czystość otoczenia”

Spotkania młodzieży ze specjalistami:
– „Rola higieny osobistej w ochronie przed bakteriami i wirusami” – p. G. Bolewska, Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie.
– „Styl życia kobiety ciężarnej” – położna p. E. Kuźmińska, Poradnia K – SPZOZ Hrubieszów.
– „Znaczenie kwasu foliowego w organizmie” – położna p. E. Kuźmińska.
– „Higiena jamy ustnej” – p. Lucyna Kasprzak, higienistka szkolna ZS nr 1.
– Audycja radiowa:
„Higiena środowiska człowieka, jako współczesna medycyna zapobiegawczo – profilaktyczna” – p. Lucyna Kasprzak, p. Krzysztof Mazur.
– Przygotowanie gazetki szkolnej.

20.04.2010 r. „3 – majmy się zdrowo – przyroda i my”

Spotkania młodzieży ze specjalistami:
– „Zasady ochrony zdrowia i higiena pracy w gospodarstwie rolnym” – p. Jacek Mielniczuk, KRUS w Hrubieszowie.
– „Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego” – p. Czesław Mazek, ZS nr 1.
– „Wpływ anabolików na zdrowie człowieka” – p. Robert Pokrywka.
– Zajęcia sportowe dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez nauczycieli WF: gimnastyka na świeżym powietrzu, bieg przełajowy.
– Audycja radiowa: „22 kwietnia święto Ziemi” – p. Czesław Mazek, p. Krzysztof Mazur.
– Przygotowanie gazetki szkolnej.

21.04.2010 r. „Ochrona zdrowia i ratowanie życia”

Spotkania młodzieży ze specjalistami:
– „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” – p. Zuzanna Korycka i p. Irmina Drawdzik, pracownicy PCK w Hrubieszowie.
– „Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru” – kpt p. Piotr Bartko, Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie.
– „Pożary i miejscowe zagrożenie jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego” – kpt p. Piotr Bartko, Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie.
– Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy – etap szkolny.
– Audycja radiowa: „Krew darem życia” – p. Joanna Smerdel, p. Krzysztof Mazur.
– Przygotowanie gazetki szkolnej.

22.04.2010 r. „Zdrowy styl życia”

Spotkania młodzieży ze specjalistami:
– „Życie wolne od nałogów” – p. Bronisława Zięba.
– „Schorzenia spowodowane złym odżywianiem – otyłość, bulimia i anoreksja” – p. Joanna Smerdel, p. Joanna Janicka, ZS nr 1.
– „Zdrowy styl życia” – p. Teresa Futyma, naczelna pielęgniarek i położnych przy SP ZOZ w Hrubieszowie.
– Uroczysta akademia z okazji „Światowego Dnia Zdrowia”: „ZS nr 1 – szkołą promującą zdrowie” – prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Krzysztofa Mazura, podsumowanie „Tygodnia Zdrowia”, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, pokaz stołów ze zdrową żywnością, degustacja potraw przygotowanych przez uczniów kl. III t4c pod kierunkiem p. Danuty Przystupińskiej, p. Justyny Chwedczuk i p. Joanny Janickiej.
– Audycja radiowa: „Nawyki żywieniowe i ich zdrowotne konsekwencje społeczne” – p. Joanna Janicka, p. Krzysztof Mazur.

23.04.2010 r. „Warzywa i owoce na wesoło” – wiosenny poczęstunek witaminowy

Spotkania młodzieży ze specjalistami:
– „Piramida żywienia” – p. Iwona Kalbarczyk, pielęgniarka szkolna.
– „Skutki złego odżywiania” – Joanna Janicka, ZS nr 1.
– Wiosenny poczęstunek witaminowy.
– Audycja radiowa: „To ważniejsze niż myślisz – jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce” – p. Joanna Janicka, p. Krzysztof Mazur.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w Tygodniu Zdrowia!

***

Opr.: Joanna Smerdel / ZS nr 1